NORIMBERK (Nürnberg)

Norimberk (německy Nürnberg) je německé město, asi 170 km severně od Mnichova. Patří do administrativní oblasti Středních Franků (Mittelfranken) v Bavorsku. Historicky, kulturně i hospodářsky významné univerzitní město leží na obou březích řeky Pegnitz, na sever od města leží krasová oblast Franské Švýcarsko.

norimberk01

16. dubna 2016 – Norimberské Hlavní náměstí (Hauptmarkt) – Pavel Hypš

Přesné okolnosti založení města nejsou známy, ale předpokládá se, že proběhlo v letech 1000 až 1040 v průběhu opevňování pohraničního území mezi Saskem, Bavorskem, Východními Frankami a Čechami v místě průsečíku důležitých strategických cest. Vydáním "Velké listiny svobod" (Großer Freiheitsbrief) roku 1219 povýšil císař Fridrich II. Norimberk na svobodné říšské město.

norimberk02

 16. dubna 2016 – Radnice v Norimberku – Pavel Hypš

Ve druhé světové válce byl Norimberk jedním z předních cílů spojeneckých leteckých náletů, které 2. ledna 1945 staré město téměř zcela srovnaly se zemí a město jako celek těžce poškodily. Rovněž v pětidenní bitvě o Norimberk, v dubnu 1945, byly základy mnoha historických budov zničeny. Krátce zaznívaly i názory, že by bylo lepší ruiny opustit a město vystavět znova na jiném místě, většinu staveb se ale podařilo zrekonstruovat do původní podoby.

norimberk03

 16. dubna 2014 – Nassauer Haus, jediná historická věž ve městě – Pavel Hypš

V 19. století se Norimberk rozvíjel jako jedno z průmyslových center Bavorska. Právě zde byla roku 1835 zprovozněna první železniční trať pro přepravu osob v Německu, kterou na trase z Norimberka do Fürthu zajišťovala lokomotiva Adler.

norimberk04

cca 1850 – Lokomotiva Adler, jezdící z Norimberku do Fürthu – web wikipedia.de

Významnými přepravními směry na železnici z Norimberka jsou dnes především Mnichov, Hannover, Hamburk, Regensburg nebo Vídeň. Příměstskou železniční dopravu tvoří čtyři linky, označené S1 až S4. Všechny se potkávají na norimberském hlavním nádraží.

norimberk05

 16. dubna 2016 – Regionální linka S3 na hlavním nádraží – Pavel Hypš

Tramvajová sít, která zahájila provoz roku 1881, má pět linek, o celkové délce necelých 40 linek. Označeny jsou čísly 4 až 9. Vynechána je linka číslo 7, zrušená roku 2011 a nahrazená prodlouženou linkou číslo 8. Na zastávce Doku-Zentrum probíhá změna orientace z linky číslo 6 na 9 a opačně, jinak jsou všechny směry zakončeny smyčkami.

norimberk06

 16. dubna 2016 – Tramvaj Adtranz GT8 ve smyčce Zoologická zahrada (Tiergarten) – Pavel Hypš

Síť metra, budovaná od roku 1972, má tři tratě se 46 stanicemi o celkové délce 35 km. Linka U1 vede až do sousedního města Fürth. Linky U2 a U3 jsou od roku 2008 plně automatizované. Provoz je doplněn posilovými linkami U11 a U21, jedoucími vždy pouze v nejvytíženějším úseku linky U1 resp. U2.

norimberk07

 16. dubna 2016 – Automaticky řízená souprava metra na lince U2 ve stanici Hlavní nádraží (Hauptbahnhof) – Pavel Hypš

Městskou autobusovou dopravu v Norimberku tvoří v současnosti síť sedmdesáti linek. Nejvýznamnějšími jsou tangenciální linky číslo 35, 45 a 65, jež tvoří jakýsi okruh kolem celého města. Linky číslo 36, 43, 44, 46 a 47 zajíždějí, na rozdíl od tramvají, do historického cetra města.

norimberk08

 16. dubna 2016 – V historickém centru leží konečná zastávka linek číslo 46 a 47 Nemocnice svatého ducha (Heilig-Geist-Spital) – Pavel Hypš

Autor: Pavel Hypš
Zdroje: web wikipedia.cz (Norimberk), web wikipedia.de (Nürnberg, Stadtbus Nürnberg, Straßenbahn Nürnberg)
Text zveřejněn: 17. dubna 2016