BERLÍN

Berlín je hlavní město a zároveň i spolková země Spolkové republiky Německo. Hlavním městem Německa se stal roku 1991 a od sjednocení Německa (a tím i obou částí města) Berlín patří k největším městům v Evropě a je druhým největším městem Evropské unie.

berlin01

26 listopadu 2016 – Berlínská ikona, Braniborská brána – Pavel Hypš

První historicky doložené zmínění Berlína pochází z roku 1244. Roku 1451 se Berlín stává vládním městem braniborských markrabích a kurfiřtů, 1701 pak hlavním městem Pruského království, 1871 hlavním městem nově založené Německé říše. Roku 1948 došlo k Berlínské blokádě (kdy veškeré zásobování města se koná výlučně leteckým spojením) a posléze k politickému rozdělení města. K faktickému rozdělení dochází stavbou Berlínské zdi 13. srpna 1961. Ta padla až roku 1989.

berlin02

26. listopadu 2016 – Pozůstatky berlínské zdi jsou dodnes hojně navštěvovaným místem – Pavel Hypš

Jak již bylo řečeno, Berlín tvoří samostatný městský stát. V minulosti byla snaha jej propojit s Braniborskem, z čehož však sešlo, zejména kvůli zadlužení města. V minulosti bylo město rozděleno na 23 odvodů, jejichž počet byl roku 2001 snížen na 12, zejména kvůli přehodnocení vývoje města po opětovném sloučení východní a západní části.

berlin03

16. prosince 2017 - Berlínská radnice, zvaná červená (Roter Turm) – Pavel Hypš

Berlín se vyznačuje velkým počtem kulturních a vědeckých zařízení, z nichž některé dosáhly velké známosti a popularity i v zahraničí. Kulturní pestrost a tolerance se přitom traduje hlavně z doby Západního Berlína, který se stal v tomto smyslu „svobodným“ městem podle hesla „pro každého něco“. I přes opakované bombardování města v minulosti by byl výčet současných památek opravdu velmi dlouhý.

berlin04

26. listopadu 2016 – Torzo kostela svatého Vilema, vpravo od něj „kostel“ nový – Pavel Hypš

Berlínská železniční doprava se potkává na místním hlavním nádraží (Hauptbahnhof), otevřeném roku 2006 na místě bývalého nádraží Lehter. Je považováno za největší nádraží Evropy. Další významná nádraží jsou Ostbahnhof, Spandau, Südkreuz a Gesundbrunnen. Spojení do Ústí nad Labem a Prahy je zajištěno vlaky EuroCity ve dvouhodinovém intervalu.

berlin05

26. listopadu 2016 – Berlínské hlavní nádraží – Pavel Hypš

Berlínský S-Bahn, systém příměstské železniční dopravy, je nejstarší systém tohoto typu v Německu. V provozu je celkem 15 linek, dlouhých dohromady 331 km a obsluhujících 166 stanic. Vzájemně jsou propojeny okružní linkou značenou S41, resp. S42 v opačném směru.

berlin06

16. prosince 2017 – Berlínský S-Bahn ve stanici Alexandrovo náměstí (Alexanderplatz) – Pavel Hypš

Podzemní dráha, metro, zahájila svůj provoz roku 1902. Tvořila zajímavou kapitolu v dobách rozdělení města, protože zazdění tunelů nebylo zdaleka tak bytelné, jako zeď na povrchu, a stala se nejčastějším místem útěků. Linky U6 a U8 projížděly východní částí města bez zastavování, vyjma stanice Friedrichstrasse, kde byl umožněn na velmi obtížně získané povolení výstup.

berlin07

26. listopadu 2016- Souprava vozů O&K na lince U2 ve stanici Zoologická zahrada (Zoologischer Garten) – Pavel Hypš

Dnes je v provozu celkem deset linek metra, označených U1 až U9 a U55. Poslední jmenovaná je připravována na napojení s linkou U5, zatím však jezdí odděleně, a to pouze tři stanice. Všechy linky jsou v provozu během pracovního týdne od 4 do 1 hodiny, o víkendových nocích jezdí vybrané tratě nepřetržitě.

berlin08

26. listopadu 2016 – Souprava vozů typu H ve stanici Postupimské náměstí (Potsdamer Platz) – Pavel Hypš

Ani tramvajová doprava v Berlíně svou rozsáhlostí za S-Bahnem a U-Bahnem nezaostává. V současnosti je v provozu celkem 22 linek, z čehož devět je označováno díky krátkým intervalům jako „metrotramvaje“. V minulosti tvořily většinu vozového parku československé tramvaje Tatra KT4D, které však dnes již vyjíždějí jen ve velmi omezené míře, jelikož byly postupně nahrazeny německými vozy GT6N a Bombardier Flexity.

berlin09

26. listopadu 2016 – Vůz Bombardier Flexity na metropolitní lince M10 – Pavel Hypš

Trolejbusová doprava v Berlíně zanikla roku 1973 a nikdy nebyla oproti jiným trakcím zdaleka tak významná, avšak revoluční přeci jen byla. Ve čtvrti Halensee totiž roku 1882 provozol Werner von Siemens na zkušební trati vůbec první trolejbus na světě. V pravidelném provozu byly berlínské trolejbusy hned v několika obdobích, a to 1904-1905, 1912-1914 a 1933-1973. Provoz zakončily německé vozy Lowa a také československé vozy Škoda 9 Tr, na lince A37.

berlin10

První trolejbus na světě ve čtvrti Halensee – web wikipedia.cz

Autobusová doprava v Berlíně zahájila provozu roku 1825, na trase od Braniborské brány do Charlottenburgu. V současnosti je v provozu 122 městských linek, 17 metrobusových linek a 13 linek expresních.

berlin11

26. listopadu 2017 – MAN Lion´s City v provedení Doubledecker na lince číslo 200 v zastávce Breitscheidplatz – Pavel Hypš

V Berlíně se nacházejí tři letiště, postupně budovaná i kvůli rozdělování města. Letiště Tempeelhof bylo uzavřeno roku 2008, uvažuje se i o uzavření letiště Tegel. Je snaha totiž centralizovat všechny lety na původní východoněmecké letiště Schönefeld, které je neustále rozšiřováno.

berlin12

16. prosince 2017 – Cestující na letiště Tegel sváží zvláštní autobusová linka označená TXL – Pavel Hypš

Autor: Pavel Hypš
Zdroje: web wikipedia.cz (Berlín, Podzemní dráha v Berlíně, S-Bahn v Berlíně, Trolejbusová doprava v Berlíně), web wikipedia.de (Straßenbahn Berlin, U-Bahn Berlin), web mapy.cz, web phototrans.eu
Text zveřejněn: 15. března 2018