Reklamní sdělení
Mít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S PageRide je můžete mít i Vy. Založte si je ještě dnes.
Poznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA. Návod jak na to, najdete zde.

425

Autobusová linka Pražské Integrované Dopravy (PID) číslo 425 jezdí mezi Berounem a Mořinkou přes Loděnice, Bubovice a Mořinu. Do systému PID byla zařazena teprve v roce 2002, ovšem její předchůdkyně, v režii tehdejšího státního dopravce ČSAD, existovala mnohem déle. „Čtyřistadvecetpětka“ jezdí po celou dobu pouze v pracovní dny. Další zajímavostí je její téměř neměnná trasa.

425a

9. dubna 2004 – Karosa C734 ev. č. 1203 určená na linku 425 parkuje na Mořině – Zdeněk Liška

Již v období první Československé republiky existovalo několik autobusových linek soukromých dopravců jezdících mezi Prahou a Mořinou. Beroun s hlavním městem tehdy spojovala železnice, ale již 15. května 1931 zavedly Československé Státní Dráhy (ČSD) autobusovou linku Praha – Beroun. Předtím měl, údajně v této relaci, jezdit od roku 1930 také soukromník Karel Zitta. Během II. světové války došlo k zastavení (či výraznému omezení) autobusové dopravy a tak železnice zůstala stěžejním dopravním prostředkem. Poválečné období se neslo v duchu pozvolného obnovování dopravy. Významnou událostí té doby se stalo znárodnění veškeré silniční dopravy ve prospěch státu, čímž následně vznikl podnik ČSAD1). Prokazatelně v roce 1956 existovala autobusová linka ČSAD označená číslem 01568, jež vedla v trase: Beroun, nám. - Vráž, u jelena – Loděnice – Svatý Jan pod Skalou – Bubovice – Kozolupy – Mořina – Mořinka. Už v té době byla část spojů ukončena v Loděnicích a zároveň jezdila pouze v pracovní dny (později i o sobotách byly-li pracovním dnem) až do pozdních večerních hodin. Při celoplošném přečíslování autobusových linek ČSAD byla, v období 1960 – 1962, nově označena číslem 01277.

425b

1966 - Jízdní řád linky číslo 01277

Mezi léty 1966 – 1969 byla trasa z berounského náměstí odkloněna do nového autobusového nádraží (později autobusového stanoviště). V témže období byl upraven koncový úsek trasy, kdy linka nekončila na Mořince, ale v zastávce Mořina, lom. Prakticky šlo o prohození závleku v oblasti Mořiny, čímž dostal koncový úsek novou podobu: Kozolupy – Mořinka – Mořina. Další změna nastala v důsledku přečíslování linek ČSAD v roce 1972 a od té doby jsme se s námi popisovanou linkou mohli setkávat pod označením 12770. Rozsah provozu zůstal stále stejný. Až v letech 1985 – 1986 došlo k zavedení posilových spojů v úseku Loděnice – Beroun, čímž byl upraven sled zastávek v jízdních řádech. Okolo roku 1994 došlo k zavedení vybraných spojů, jezdících v úseku: Beroun, aut. st. - Beroun, sídliště – Králův Dvůr, nám. Při změně silničního zákona, který vstoupil v platnost rovněž v roce 1994, byla linka 12770 přečíslovaná na 210009. Dopravcem byla ČSAD dopravní závod Beroun (do roku 1960 označen číslem 115, v období 1960 – 1963 ČSAD Beroun, národní podnik, 1963 – 1990 označen číslem 116, 1990 – 1992 ČSAD Beroun, státní podnik, 1992 – 1999 ČSAD Ingo – Trans, Beroun s. r. o., 1999 – 2009 Probo Trans Beroun s. r. o. a od roku 2009 Probo Bus a. s.). Provoz zajišťovaly (a stále zajišťují) autobusy standardní délky.

425c

12. července 2003 – Karosa C934E ev. č. 1201 na lince číslo 425 v Bubovicích – Zdeněk Liška

Prakticky v uvedené podobě setrvala linka až do roku 2002, kdy došlo k rozšíření integrace PID v oblasti Berounska. Od 1. března 2002 je tak zavedena autobusová linka číslo 425 v trase: Mořinka – Mořina – Bubovice – Loděnice – Beroun, aut. st – Beroun, sídliště – Králův Dvůr, U Zámku, přičemž v úseku Beroun, aut. st. - Králův Dvůr, U Zámku2) pokračují vybrané spoje pod označením linky 210018. Z uvedené trasy je patrné, že znovu nastalo prohození závleku v oblasti Mořiny.

425d

 9. června 2013 - Iveco Crossway na lince číslo 425 v obratišti Loděnice - Pavel Hypš

Aby byl článek kompletní, je třeba uvést, že číslo 425 bylo v rámci pražské městské dopravy použito již mnohem dříve, ovšem pro školní linky. Poprvé bylo použito od 2. září 1985, kdy byla zavedena v trase: Brechtova – Pankrác (metro C). V dosud nezjištěném termínu došlo ke zrušení této linky. Po druhé se „čtyřistadvacetpětka“ objevila po 1. září 1988 v podobě: Háje (metro C) – Budějovická (metro C). Zanedlouho, k 6. březnu 1989 byla trasa odkloněna do konečné zastávky K Sídlišti (zřejmě dnešní zastávka Milevská), aby po zahájení následujícího školního roku (od 3. září 1990) jezdila v trase: U Libušského potoka – K Sídlišti. V této podobě byla nakonec zrušena ještě před rokem 1995. Zmíněné linky jezdily ráno vždy v uvedeném směru a odpoledne opačně

425e

26. listopadu 2012 - Iveco Crossway na lince číslo 425 u železniční zastávky Vráž - Pavel Hypš

Poznámka:

1) ČSAD = Československá Automobilová Doprava (název používán v letech 1949 – 1950), resp. Československá Státní Automobilová Doprava (název používán v období 1950 – 1990).

2) Uvedený úsek není dosud (listopad 2013) zařazen do systému PID.

Autor: Zdeněk Liška
Zdroje: Knižní jízdní řády ČSAD pro Středočeský kraj z vybraných let, poznatky autora, web ropid.cz a mhdpraha.pes.cz
Poslední aktualizace: 19. prosince 2013