Reklamní sdělení
Mít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S PageRide je můžete mít i Vy. Založte si je ještě dnes.
Poznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA. Návod jak na to, najdete zde.

351

Autobusová linka Pražské Integrované Dopravy (PID) číslo 351 se stala jednou z prvních v tehdy nově vznikajícím systému PID. V úplném začátku systému PID, počátkem 90. let, zkoušel pražský Dopravní podnik možnost integrace některých úseků na železničních tratích Československých drah. „Třistapadesátjednička“ vzešla z dříve provozovaných autobusových linek a postupnou integrací začala spojovat Prahu s nedalekými Neratovicemi a Libiší. Jejím dopravcem se stal pražský Dopravní podnik, který na ni nasazuje standardně dlouhé autobusy (včetně nízkopodlažních).

351a

 27. června 2008 - Karosa B931E ev. č. 7260 vypravená na linku číslo 351 přijíždí do terminálu Letňany - Pavel Hypš

Dopravní spojení Neratovic s Prahou zajišťovala (a zajišťuje) železniční trať: Praha, hlavní nádraží – Praha-Čakovice – Měšice u Prahy – Neratovice – Mladá Boleslav, hlavní nádraží – Turnov, která je dnes označena číslem 070. Úsek: Neratovice – Praha-Čakovice byl dán do užívání už 23. října 1871. Dalším dopravním prostředkem, který v této lokalitě doplnil železnici, se stal autobus. Autobusovou linku: Praha – Zdiby – Libiš – Mělník provozoval, v období 1912 – 1914 a znovu po roce 1930, soukromník František Černý z Mělníka. Podobná, ale delší linka existovala od 28. června 1930 v režii státní silniční dopravy. Tehdy měla trasu: Praha – Mělník – Liběchov – Želízy. Časem mezi Prahou a Neratovicemi vzniklo hned několik státních autobusových linek, které provozoval podnik ČSAD (Československá automobilová doprava; od roku 1950 Československá státní automobilová doprava). ČSAD existovala v období 1949 – 1990 a poté byly jednotlivé provozovny privatizovány (prodány).

351b

 1991 – 1992 – Autobusová linka ČSAD číslo 10033 uvedená v knižním jízdním řádu – sbírka Zdeněk Liška

Autobusové linky jezdící z Prahy přes Líbeznice nebo Odolenu Vodu do Neratovic a dál však s autobusovou linkou PID číslo 351 měly shodné jen některé úseky svých tras, a proto se jim nebudeme více věnovat. Za přímé předchůdkyně lze považovat autobusové linky ČSAD: 01003 A (po roce 1972 označená číslem 10031) Praha – Líbeznice – Nová Ves – Neratovice, zavedená v období 1962 – 1966, 10033 Praha (Vysočany) – Praha, Avia (nyní Avia Letňany) – Praha, Čakovice – Praha, Třeboradice – Hovorčovice – Měšice, obec – Nová Ves – Kojetice, obec – Neratovice, sídliště, zavedená v období 1989 – 1990 a 01009 (po roce 1972 označená číslem 10090) Praha (Vysočany) – Čakovice – Třeboradice – Hovorčovice – Měšice – Nová Ves – Čakovičky, zavedená ještě Československými dráhami dne 1. června 1947 pod číslem 3102 a ve zkrácené trase: Praha – Čakovice. V roce 1955 byla prodloužena do Třeboradic. Provozovatelem uvedených linek se stal dopravní závod ČSAD 101 Praha-Karlín, od roku 1970 přestěhovaný do nového areálu na pražském Klíčově.

351c

1997 – 1998 – Autobusová linka PID číslo 351 zveřejněná v knižním jízdním řádu – sbírka Zdeněk Liška

Od 11. ledna 1992 začal pražský Dopravní podnik experimentovat s ověřováním některých prvků integrovaného systému, spočívajícího především v zavedení dvou autobusových linek směřujících za hranice Prahy. Paralelně s nimi i nadále trval provoz stávajících autobusových linek ČSAD, ovšem oba dopravci vzájemně uznávali předplatní jízdenky. První z nově zavedených linek, označená číslem 351, obsahovala pouze vybrané spoje a směřovala jen do obce Hovorčovice. Tehdy vedla v trase: Českomoravská – Prosek – Průjezdní (nyní Letňanská) – Letov (nyní Rychnovská) – Letňany (nyní Staré Letňany) - Avia Letňany – Nádraží Čakovice – Králova – Třeboradice – Hovorčovice. Po nabytí platnosti nového silničního zákona z roku 1994 obdržela námi popisovaná linka licenční číslo 100 351.

351d

14. března 2003 – Karosa B 731.1663 ev. č. 7013 na lince číslo 351 v ulici Na Harfě poblíž tramvajové smyčky Harfa – Tomáš Pfeifer

Teprve při dalším rozšíření systému PID přišlo prodloužení trasy „třistapadesátjedničky“ až do Libiše. Stalo se tak 1. července 1996, kdy se trasa dostala do podoby: Českomoravská – Prosek – Průjezdní – Letov – Letňany - Avia Letňany – Nádraží Čakovice – Králova – Třeboradice – Hovorčovice – Měšice, Agropodnik – Čakovičky – Kojetice – Neratovice, železniční stanice – Libiš, Spolana 4. I přes prodloužení existovaly (a dodnes existují) na lince různé varianty spojů. V uvedené podobě trasa setrvala až do roku 2008, ovšem postupem času docházelo k dílčím úpravám a přejmenování zastávek nebo k dlouhodobému odklonu trasy vyvolaného povodněmi v létě 2002.

351e

 2. prosince 2009 - Karosa Citybus 12M ev. č. 3278 vypravený na linku číslo 351 u zastávky Králova v Praze-Třeboradicích - Pavel Hypš

Právě vlivem povodní ze srpna 2002 došlo k odklonu trasy (nejen) autobusové linky číslo 351, kdy byla od 31. srpna 2002 prodloužena na Harfu namísto původní konečné Českomoravská. Důvodem se stalo umožnění snazšího přestupu cestujících na tramvajové linky; v té době jezdila pražská podzemní dráha (metro) jen v několika úsecích a do jejího obnovení provozu ji nahrazovala povrchová doprava. Až 22. března 2003 se „třistapadesátjednička“ vrátila do své původní trasy.

351f

 11. března 2013 - Iveco Crossway LE na lince číslo 351 v zastávce U kostela v Hovorčvicích - Pavel Hypš

Poslední úprava trasy přišla v souvislosti s otevřením úseku metra IV. C II (Ládví – Letňany). Trasa autobusové linky číslo 351 se tak dostala, od 9. května 2008, do současné podoby: Letňany – Letňany – Tupolevova – Nádraží Čakovice – Králova – Třeboradice – Hovorčovice – Měšice, Agropodnik – Čakovičky – Kojetice – Neratovice, železniční stanice – Libiš, Spolana 4. Počínaje 29. listopadem 2009 byly zavedeny garantované nízkopodlažní spoje a k jejich dalšímu rozšíření provozu došlo po 15. červnu 2014.

351g

 2. března 2014 - SOR NB12 na lince číslo 351 nabírá cestující z Hovorčovic do Prahy - Pavel Hypš

Autor: Zdeněk Liška
Zdroje: Pražské autobusy 1925 – 2005 (Fojtík P., Prošek F.), dobové knižní jízdní řády ČSAD a PID, web ropid.cz
Poslední aktualizace: 22. března 2015