Reklamní sdělení
Mít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S PageRide je můžete mít i Vy. Založte si je ještě dnes.
Poznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA. Návod jak na to, najdete zde.

325

Příměstská autobusová linka Pražské Integrované Dopravy (PID) nesoucí číselné označení 325 existuje už 15 let. Během té doby byla jednou nakrátko zrušena a po jejím znovu zavedení, tentokrát ovšem v jiné trase, došlo i k výměně dopravce. Historie „třistadvacetpětky“ je také spjata s dopravním spojením obce Čestlice s hlavním městem přes Hrnčíře a Šeberov. Tímto článkem se s daným tématem blíže seznámíme.

325a1

28. srpna 2008 - Karosa B951E ev. č. 4071 na lince číslo 325 v zastávce Průhonice - Pavel Hypš

Za první předchůdkyni „třistadvacetpětky“ lze považovat autobusovou linku, soukromé Autodopravní Společnosti Akciové (A. S. A.), jejíž trasa vedla z pražských Vršovic přes Chodovec, Chodov, dále Šeberov a Hrnčíře do Průhonic. Pod číselným označením 2116 byla uvedena v knižním jízdním řádu platném od 30. května 1928. Ještě za první Československé republiky došlo k zavedení podobné linky směřující až do Říčan. Během II. světové války (1939 – 1945) pravděpodobně došlo k zastavení provozu obou linek a v tehdejším poválečném Československu nastala pozvolná obnova autobusové dopravy. Po zřízení státního podniku ČSAD (Československá automobilová doprava – tento název používán v období 1949 – 1950, resp. Československá státní automobilová doprava – název používán v období 1950 – 1990) přišlo postupné rozvíjení silniční dopravy. Prokazatelně se, v jízdním řádu z léta 1956, objevuje jediná linka směřující přes Čestlice, označená číslem 01063. Rozsah provozu byl celotýdenní a trasa měla podobu: Praha-Spořilov (konečná tramvaje číslo 19) – Chodovec – Chodov u lékárny – Šeberov I. Bratrství – Hrnčíře hřbitov – Průhonice, závod – Průhonice, škola – Čestlice – Herink - (Velké Popovice) – Říčany, nám. Část spojů jezdila v různých variantách uvedené trasy. Ještě do roku 1959 z této linky vznikla další, jí podobná, rovněž s celotýdenním provozem, a to 01083 vedená: Praha-Vršovice (konečná tramvaje číslo 20) – Praha-Spořilov (konečná tramvaje číslo 19) – Chodovec – Chodov, u lékárny – Šeberov I. - Hrnčíře, hřbitov – Průhonice, závod – Průhonice, škola – Čestlice – Herink – Velké Popovice. Právě díky této lince mohly být spoje linky 01063 jezdící do Velkých Popovic zrušeny, resp. převedeny právě na linku 01083. Zároveň došlo, na lince 01063, k zavedení vybraných spojů v trase Vestec, závod I. - Čestlice – Říčany, nám.

325b1

1959 – Ukázka jízdního řádu linky ČSAD číslo 01083

V období 1960 – 1962 proběhlo přečíslování autobusových linek ČSAD a to tak, že linka 01063 byla nově označena číslem 01084 a 01083 číslem 01104. U první uvedené linky byly současně zrušeny vybrané spoje (Vestec – Říčany), protože byly převedeny na linku číslo 01100. Vzhledem k jejímu minimálnímu rozsahu provozu se s ní nebudeme dále zabývat. Zajíždění vybraných spojů do Kateřinek a Újezdu u Průhonic na obou výše uvedených linkách přišlo v období 1962 – 1966. Do Čestlic a Dobřejovic byla, ve stejném období, dále prodloužena stávající linka číslo 01082 (před rokem 1960 označená číslem 01061), která do té doby končila v Průhonicích. Další změny s sebou přineslo přečíslování autobusových linek ČSAD v roce 1972, kdy jsou námi popisované linky přeznačeny: 01082 na 10820, 01084 na 10840 a 01104 na 11040. Vzhledem k postupnému zavádění autobusových linek pražské městské dopravy na Šeberov jezdily po roce 1976 výše uvedené linky v drobně odlišných trasách. V souvislosti se zprovozněním úseku tratě metra C do konečné stanice Kosmonautů (nyní Háje), v roce 1980, byly všechny tři linky ČSAD zkráceny k jeho předposlední stanici Družby (nyní Opatov). Provozovatelem se stala ČSAD dopravní závod 102 Praha-Vršovice. Po rozpadu státních podniků ČSAD, v roce 1990, došlo k zachování provozu zmíněných tří linek nástupnickou organizací ČSAD Praha-Vršovice, státní podnik. Bohužel oproti stavu před rokem 1990 byl postupně omezován rozsah provozu. Mezi léty 1993 až 1997 byla zrušena původní linka 10820 a zbývající dvě ještě přečíslovány: 10840 na 128641 a 11040 na 128642. Obě linky byly zřejmě zrušeny až v roce 1998.

325c1

Prosinec 2006 – Jízdní řád autobusové linky PID číslo 325

Nyní se dostáváme k autobusové lince PID číslo 325, zavedené 2. listopadu 1998 v trase: Praha, Opatov – Praha, Šeberov – Hrnčířský hřbitov – Průhonice – Čestlice. Rozsah provozu byl stanoven jen na pracovní dny. Zanedlouho, prokazatelně k 1. březnu 1999, jezdila „třistadvacetpětka“ už celotýdenně. V této podobě ji po celou dobu své existence provozoval pražský Dopravní podnik svými autobusy standardní délky. Od 14. června 2009 byla zrušena a nahrazena posílenou linkou číslo 385.

325d1

31. prosince 2008 - Karosa B951E ev. č. 4063 na lince číslo 325 přijíždí na pražskou konečnou Opatov - Pavel Hypš

Ke znovu zavedení autobusové linky číslo 325 došlo už 29. listopadu 2009 v trase: Nádraží Uhříněves – Nové náměstí – Žampionová – Čestlice. Tentokrát se dopravcem stala soukromá firma ČSAD Polkost, s. r. o., která na linku nasazuje minibus. Rozsah provozu je stanoven pouze na všední dny s intervalem 60 minut. Od 1. září 2012 je trasa, v úseku mezi Novým náměstím až Čestlicemi, upravena do současné podoby: Nové náměstí – K Lipanům – Benice – Čestlice – Čestlice, Albert hypermarket – Čestlice, KIKA (nyní Čestlice, kika-Aquapalace).

325e1

4. března 2011 - Mercedes-Benz Vario na lince číslo 325 v zastávce Čestlice, Albert hypermarket - Pavel Hypš

Závěrem lze konstatovat, že historie dopravní obsluhy v relaci Praha – Čestlice, přes Šeberov a Hrnčíře, je mnohem zajímavější než vývoj samotné „třistadvacetpětky“. Zajímavostí je, že i přes své zrušení byla znovu zavedena právě do Čestlic.

325f1

 1. července 2013 - Solaris Urbino 8,9 na lince číslo 325 přijíždí k zastávce Čestlice, V Oblouku - Pavel Hypš

Poznámka:

V textu jsou v závorkách kurzívou srozumitelně upraveny původní místní názvy z dobových knižních jízdních řádů.

Autor: Zdeněk Liška
Poděkování patří Pavlu Hypšovi za poskytnutí fotografií
Zdroje: Pražský dopravní zeměpis svazek 1 obce připojené ku Praze v roce 1974 (Prošek F., Fojtík P.), knižní jízdní řády ČSAD pro Středočeský kraj z vybraných let, knižní jízdní řády PID, web ropid. cz

Poslední aktualizace: 16. prosince 2013