Reklamní sdělení
Mít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S PageRide je můžete mít i Vy. Založte si je ještě dnes.
Poznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA. Návod jak na to, najdete zde.

259

Autobusová linka Pražské Integrované Dopravy (PID) číslo 259 patří mezi nejstabilnější linky v systému pražské městské dopravy. Od svého zavedení totiž prodělala pouze dvě významné úpravy trasy, ovšem přepravní směr Praha – Vinoř si udržela (a drží) dodnes.

259a

 21. června 2004 - Bývalá konečná linky číslo 259 Českomoravská - Zdeněk Liška

Zpočátku zajišťovaly spojení Vinoře s Prahou autobusové linky státního dopravce ČSAD (Československá automobilová doprava – název používán v letech 1949 – 1950 a Československá státní automobilová doprava – název používán v období 1950 – 1990), které jsou popsány v článku o lince PID číslo 375. Přesto, že se Vinoř stala součástí hlavního města už v roce 1974, došlo k zavedení linky číslo 259, vedené v trase Vysočany, OÚNZ – Prosek – Čakovická – Kbely – Vinoř, až 23. listopadu 1981. První změna trasy souvisela s prodloužením trasy metra B do stanice Českomoravská, kam byla také „dvěstěpadesátdevítka“ odkloněna. Od 23. listopadu 1990 měla její trasa podobu: Českomoravská – Vysočanská radnice – Prosek – Čakovická – Kbely – Vinoř. Pro lepší dopravní obsluhu Vinoře byly dále zavedeny autobusové linky číslo 278 (v roce 1992), 280 a 3541) (1993), 302 (1996), 386 (2000) a 378 (2009).

259b

 4. března 2008 - Autobus Karosa B951E na lince číslo 259 přijíždí do zastávky Vysočanská - Pavel Hypš

K zatím poslední změně trasy „dvěstěpadesátdevítky“ došlo, v souvislosti s otevřením úseku metra IV. C II. (Ládví – Letňany), 8. května 2008, kdy je trasa zkrácena do současné podoby: Letňany – Kbely – Vinoř.

259c

 23. října 2011 - Nízkopodlažní autobus Karosa Citybus vyjíždí ze zastávky Lohenická - Pavel Hypš

Novodobým trendem je posilování příměstských linek a rušení nebo omezování souběžných městských spojů. Ani linka číslo 259 nebyla výjimkou, jelikož od 29. listopadu 2009 vyjela v  obdobné trase linka PID číslo 378, která se liší pouze prodloužením z Vinoře do obce Jenštejn (a vybranými spoji jedoucími až do Radonic). Intervaly „dvěstěpadesátdevítky“ se díky tomu zdvojnásobily. K dalšímu posílení linky 378 došlo od 1. září 2012, přičemž linka číslo 259 disponuje několika spoji v pracovních dnech a 9 páry spojů o víkendech a státních svátcích.

259d

 26. prosince 2011 - Minibus SOR BN8.5 na konečné linky číslo 259 Letňany - Pavel Hypš

Po celou dobu její existence na ni jsou vypravovány, pražským Dopravním podnikem, autobusy standardní délky (včetně nízkopodlažních) a od 11. prosince 2011 o víkendech a státních svátcích také midibusy zajištěné přejezdy z kmenové linky 378.

259e

 10. března 2013 - Minibus Solaris Urbino 8,9 na konečné linky 259 Vinoř - Pavel Hypš

 Poznámka: 1) Původní linka číslo 354 byla vedena, v období 1993 – 2008, v trase Českomoravská – Prosek – Vinoř – Podolanka.

Autor: Zdeněk Liška
Zdroje: Pražský dopravní zeměpis, svazek 1 obce připojené ku Praze v roce 1974 (Prošek F., Fojtík P.), Linky MHD v Praze 1829 – 1990 (Prošek F., Fojtík P.), web Ropid.cz
Poslední aktualizace: 4. listopadu 2013