Reklamní sdělení
Mít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S PageRide je můžete mít i Vy. Založte si je ještě dnes.
Poznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA. Návod jak na to, najdete zde.

249

Autobusová linka Pražské Integrované Dopravy (PID) číslo 249 je od svého zavedení v roce 1979 stabilní linkou v Řeporyjích a Třebonicích. V první polovině 70. let bylo toto číselné označení použito pro jinou autobusovou linku. Za přímé předchůdkyně "novější dvěstěčtyřicetdevítky" lze považovat jiné linky, které přímo souvisely s dopravní obsluhou Třebonic. Dopravcem autobusových linek číslo 249 se v obou případech stal pražský dopravní podnik, který na ně nasazoval (a nasazuje) standardně dlouhé autobusy. 

249a

Karosa B951E na lince číslo 249 v Řeporyjích - Sirka

První autobusovou linkou zajišťující dopravní obslužnost Třebonic, se stala linka státního dopravce ČSAD (Československá státní automobilová doprava) označená 01121a. Ta vedla v trase: Praha-Smíchov, nábřeží – Malá Ohrada – Řeporyje, náměstí – Třebonice, Jednota – Dobříč u pomníku – Nučice, obec. Vznikla 2. června 1957. Zpočátku obsahovala pouze dva páry spojů provozované jen v pracovní dny. V období 1960 – 1962 došlo k jejímu přečíslování na číslo 01166 a v roce 1972 na číslo 11660. Mezi léty 1966 až 1969 přišla drobná změna trasy: Praha-Smíchov, náměstí 14. října – Praha-Košíře, Jinonická ul. – Praha-Jinonice, ZPA – Řeporyje, Malá Ohrada – Řeporyje, náměstí – Třebonice, Jednota – Dobříč u pomníku – Nučice, obec. Další úprava trasy vstoupila v platnost až v období 1976 – 1979 a znamenala prodloužení trasy na Mořinu. Patrně v prosinci 1979 bylo zrušeno zajíždění do Třebonic, ale linka dál existovala v pozměněné trase.

249b

1959 – Jízdní řád autobusové linky ČSAD 01121a – archiv občanského sdružení Za záchranu historických trolejbusů a autobusů

V roce 1961 došlo k zavedení autobusové linky ČSAD číslo 01172, jež vedla v trase: Praha-Smíchov, Nábřežní ul. – Stodůlky, Bílý Beránek/Řeporyje, náměstí – Zadní Kopanina/ – Zličín, závod – Třebonice, u rybníka – Třebonice, Jednota – Jinočany, Jednota – Dobříč – Tachlovice. Spoje vedené ze zastávky Řeporyje, náměstí do Zadní Kopaniny měly charakter školní linky provozované jen v pracovní dny ráno. Na lince s celotýdenním rozsahem provozu existovaly různé varianty spojů. Mezi léty 1966 až 1969 přišla drobná změna trasy: Praha-Smíchov, náměstí 14. října – Praha, Bílý Beránek/Řeporyje, náměstí – Zadní Kopanina/ – Zličín, závod – Třebonice, u rybníka – Třebonice, Jednota – Jinočany, Jednota – Dobříč – Tachlovice. V roce 1972 došlo k přečíslování na číslo 11720. V období 1976 – 1978 došlo ke zkrácení trasy do zastávky Praha-Zličín, závod, která se nacházela přibližně v místě dnešní zastávky Strojírenská. Ke zrušení uvedené autobusové linky došlo patrně v prosinci 1979.

249c

 1980 – Ve výřezu z mapy vidíme trasu autobusové linky číslo 249 – sbírka Pavel Hypš

 Číslo 249 se v síti pražské MHD poprvé objevilo už 1. února 1971. Tehdy jej pražský dopravce použil pro přečíslování stávající autobusové linky číslo 149. S novým označením patřila do sítě tzv. „překryvných“ autobusových linek, na nichž platilo vyšší jízdné – tehdejší 2 Kčs namísto běžné 1 Kčs. Původní autobusová linka číslo 149 vyjela 18. prosince 1967 v trase: Náměstí Říjnové revoluce (nyní Dejvická) – Stadion Jih (nyní Stadion Strahov) – Klamovka – Jinonice, Motorlet (nyní U Waltrovky) a o necelé tři roky později přišlo její prodloužení do zastávky Jinonice, ZPA (nyní Stará Stodůlecká). Linka byla v provozu pouze v přepravních špičkách pracovních dnů. Zajímavostí zůstal fakt, že část trasy v Jinonicích vedla shodně s trasou linky ČSAD 01121a (resp. 01166 a 11660). Dne 9. května 1974, kdy byl zprovozněn první úsek pražského metra (I. C Kačerov – Sokolovská, nyní Florenc), došlo k zániku tzv. „překryvné“ sítě autobusových linek, díky čemuž linka získala své původní číselné označení 149.

249d

 1991 – Jízdní řád autobusové linky číslo 249 – archiv občanského sdružení Za záchranu historických trolejbusů a autobusů

Dne 22. prosince 1979 vyjela autobusová linka pražského dopravního podniku číslo 249 v nové trase: Kotlářka – Zličín, nádraží – Konstruktiva (nyní Bavorská) – Stodůlky, MNV – Řeporyjské náměstí – Třebonice. Vzhledem k pozdějším razantním změnám uliční sítě nelze přesně tuto trasu popsat současnými názvy ulic a zastávek, ale dnes by se jednalo zhruba o trasu: Kotlářka – Bílý Beránek – Lidečská – Bavorská – Stodůlky – Řeporyjské náměstí – Třebonice. Mezi zastávkami Zličín, nádraží a Třebonice vedla trasa, stejně jako v případě své předchůdkyně (autobusové linky ČSAD číslo 01172, resp. 11720), komunikacemi které už z části neexistují. Interval „dvěstěčtyřicetdevítky“ byl zpočátku stanoven na 68 min. v přepravních špičkách pracovních dnů, v ostatních obdobích dne a týdne dosáhl 80 min. Ačkoliv ve stodůlecké kronice se objevuje údaj o vedení linky mimo nádraží Zličín již od 12. července 1982, několik jiných zdrojů hovoří o 28. září 1982, kdy došlo k úpravě trasy, linka přestala obsluhovat katastr Zličína a jezdila ve trase: Kotlářka – Vozovna Motol – Konstruktiva (nyní Bavorská) – Lýskova – Řeporyjské náměstí – Třebonice. K 1. září 1983 přibyla zastávka Šostakovičovo náměstí (nyní oblast zast. Stodůlky) pravděpodobně přímo v nově vybudované Jeremiášově ulici. Po zprovoznění nové komunikace Bucharova v roce 1985 byla linka 249 vedena z oblasti Motola přímo do Stodůlek. Přesné datum této změny dobové materiály jednoznačně neuvádějí, v některých historických pramenech se objevuje údaj konec června. K 3. listopadu 1985 je již prokazatelně uvedena zastávka K Vidouli. V roce 1986 činil interval v přepravních špičkách pracovních dnů „jen“ 26 min., v ostatních obdobích dne a týdne 40 min.

249e

 31. července 2003 - Karosa B731 ev. č. 7129 na lince číslo 249 v Třebonicích - Zdeněk Liška

Když došlo 26. října 1988 k otevření úseku metra III.B (Smíchovské nádraží – Dukelská, nyní Nové Butovice), od následujícího dne byla trasa „dvěstěčtyřicetdevítky“ upravena do podoby: Třebonice – Řeporyjské náměstí – Malá Ohrada – Dukelská (nyní N. Butovice)  – Cvetkovova (nyní Nárožní) – Stodůlky (nyní Sídliště Stodůlky). Počínaje 16. prosincem 1989 zřejmě přišlo zřízení zastávky Nová kolonie. Patrně k 1. červenci 1995 byla autobusová linka číslo 249 zkrácena ke stanici metra Nové Butovice. Od 26. září 1999 se vrátila do konečné Sídliště Stodůlky, čímž se dostala trasa do současné podoby: Sídliště Stodůlky – Luka – Řeporyjské náměstí – Třebonice. Už od roku 2000 činí interval v přepravních špičkách pracovních dnů 20 minut a v ostatních obdobích 60 minut.

249f

 18. června 2010 – Autobus ev. č. 7186 na zvláštní jízdě na lince číslo 249 v zastávce Třebonice – Sirka

Od 7. dubna 2015, v souvislosti s otevřením nového úseku metra A do konečné stanice Nemocnice Motol, byla linka 249 zrušena a nahrazena linkou 179.

Autor: Sirka
Zdroje: Pražský dopravní zeměpis (Fojtík P., Prošek F.), Linky MHD v Praze 1829 – 1990 (Fojtík P., Prošek F.), knižní jízdní řády ČSAD a PID z vybraných let, web ROPID.cz
Text zveřejněn: 28. listopadu 2016