Reklamní sdělení
Mít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S PageRide je můžete mít i Vy. Založte si je ještě dnes.
Poznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA. Návod jak na to, najdete zde.

153

Momentálně zrušená autobusová linka pražské městské hromadné dopravy označená číslem 153 byla několikrát zrušena a několikrát zavedena. Dopravcem byl výhradně Dopravní podnik a v posledním existenčním období soukromá firma Veolia Transport Praha (nyní Arriva Praha). Linku obsluhovaly standardně dlouhé i kloubové autobusy. Mezi léty 1969 až 1985 doplňovala stávající autobusovou linku číslo 137.

153a

4. září 2009 – Karosa C 734 ev. č. 1319 na lince číslo 153 zajíždí do zastávky Sídliště Modřany – Jiří Vařečka

Od 21. února 1966 zavedl Dopravní podnik autobusovou linku číslo 153 v trase: Vysočany ÚNZ (Ústav Národního Zdraví) – Klíčovská – Nový Prosek – Čakovice. Jednalo se o další variantu linky číslo 152 s jediným rozdílem, že nezajížděla do oblasti Krocínky. Tehdy jezdila jen ve špičkách pracovních dnů. K 1. březnu 1967 nastalo prodloužení ze stávající konečné Čakovice do obratiště Čakovice, ZPA (Závody Průmyslové Automatizace). Již 17. dubna 1967 došlo k rozšíření provozu i na večery všedních dnů. Zanedlouho poté, 21. srpna 1967, došlo ke zrušení linky číslo 153 a nahrazení linkami číslo 141 a 151.

153b

26. února 2010 – Karosa C 934E ev. č. 1336 na lince číslo 153 opouští zastávku U Libušského potoka – Jan Freitag

V souvislosti se zrušením trolejbusové trati do Jinonic proběhlo 31. března 1969 znovuzavedení „stopadesáttrojky“ v trase: Anděl – Motorlet, ale již 9. dubna 1969 přišel zvrat. S autobusy Škoda 706 RTO hojně nasazovanými na linku byly obtížné rozjezdy do prudkého kopce v zastávce Václavka, naproti tomu první série autobusů další generace - Karosa ŠM 11 - neměly dostatečně účinné brzdy, poněvadž nedisponovaly zpomalovací (motorovou) brzdou a bubnové se zahřívaly, čímž se výrazně snižoval brzdný účinek.  Z uvedených důvodů byl, v období 9. dubna – 31. května, provoz linky číslo 153 dočasně zajišťován trolejbusy. Tímto opatřením se stala v historii pražské městské dopravy jedinou autobusovou linkou, jíž přechodně  nahradily trolejbusy. Po dosazení motorových brzd a dalších úpravách dostatečného počtu vozů Karosa ŠM 11 uzpůsobených pro kopcovitý terén došlo od 2. června k opětovnému nasazení autobusů a také rozšiření provozu i na soboty – pokud byly pracovním dnem. K omezení rozsahu provozu pouze na špičky pracovních dnů (bez pracovních sobot) došlo již 4. srpna 1969.

153c

 1986 – Takto byla "stopadesáttrojka“ uvedena v knižním jízdním řádu – sbírka Pavel Hypš

Teprve 16. října 1972 byla „stopadesáttrojka“ prodloužena z konečné Motorlet dál do Jinonic a zároveň začala jezdit celotýdenně. Už 26. března 1973 nastalo opětovné zkrácení trasy k Motorletu a současně omezení rozsahu provozu jen na špičky pracovních dnů. Od 5. dubna 1976 došlo k prodloužení z Anděla do zastávky S. M. Kirova1). Za dva roky, konkrétně 2. května 1978, přišlo prodloužení do Jinonic a současně začala linka jezdit i o sobotách, pokud byly pracovním dnem. Až 1. září 1980 byl omezen rozsah provozu pouze na špičky pracovních dnů a k 15. březnu 1983 proběhlo zkrácení trasy do úseku: Anděl – Jinonice. V souvislosti s otevřením trasy metra I. B (Smíchovské nádraží – Sokolovská, nyní Florenc) nastalo od 3. listopadu 1985 zrušení námi popisované linky.

153d

 1995 – Ikarus 280.08 ev. č. 4306 vypravený na linku číslo 153 v dnešní zastávce U Libušského potoka – Roman Vanka, web citybus.cz

Po 1. září 1986 jsme se se „stopadesáttrojkou“ mohli setkávat v trase: Smíchovské nádraží – Nádraží Braník – Družná – Modřany, U otočky, kde doplňovala stávající autobusovou linku číslo 210. Provozovaná byla celotýdenně. Po dobu jejího provozu došlo k jediné změně, a tou se stalo prodloužení trasy do nynější zastávky Levského. Tato změna vstoupila v platnost 24. dubna 1993. Původní zastávka U otočky (včetně obratiště) existovala v místech dnešní zastávky Modřanská rokle (od roku 1993 nesla název Nad roklí). Po prodloužení trasy dál do míst, kde se nyní nachází zastávka Levského byla zřízena konečná U otočky, která byla později přejmenovaná na Levského. Díky zprovoznění tramvajové trati do Modřan došlo 26. května 1995 ke zrušení autobusové linky číslo 153 a k dalším změnám názvů uvedených zastávek.

153e

 18. května 1995 – Ikarus 280.08 vypravený na linku číslo 153 v zastávce Zátišská – Petr Bechyně, web citybus.cz

Naposledy jsme se se „stopadesáttrojkou“ mohli setkávat od 1. září 2009 do 7. března 2010, kdy jezdila v trase: U Libušského potoka – Levského – Sídliště Libuš – U Libušské sokolovny – Sídliště Písnice. Tehdy její provoz, svými standardně dlouhými autobusy, zajišťoval dopravce Veolia Transport (nyní ARRIVA) Praha. Provozovaná byla pouze ve špičkách pracovních dnů coby napaječová linka k tramvaji. Během výluky tramvají do Modřan byla na podzim 2009 prodloužena ze zastávky U Libušského potoka až na Nádraží Braník bez zastavování v nácestných zastávkách.

153f

18. září 2009 – Při výluce tramvajové trati do Modřan se „stopadesáttrojka“ podívala do obratiště Nádraží Braník – Jiří Vařečka

Poznámky:

1) Zastávky S. M. Kirova se nacházely v dnešních ulicích Matoušova (nástupní) a V botanice (výstupní).

Autor: Zdeněk Liška
Poděkování patří Jiřímu Vařečkovi, Janu Freitagovi a webu citybus.cz za poskytnutí fotografií.
Zdroje: Linky MHD v Praze 1829 – 1990 (Fojtík P., Prošek F.), web ropid.cz
Poslední aktualizace: 17. března 2014