Reklamní sdělení
Mít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S PageRide je můžete mít i Vy. Založte si je ještě dnes.
Poznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA. Návod jak na to, najdete zde.

147

Autobusová linka Pražské Integrované Dopravy (PID) číslo 147 figuruje v systému pražské městské hromadné dopravy už od roku 1966. Za dobu své existence prodělala minimum změn, a proto patří do skupiny stabilních autobusových linek. Jejím dopravcem je od počátku pražský Dopravní podnik, který na ni nasazuje autobusy standardní délky (včetně nízkopodlažních).

147a

19. března 1988 – Karosa B 731.04 ev. č. 3974 na lince číslo 147 v Suchdole u konečné Výhledy – Jaroslav Veselý

Za počátek provozu linky námi popisované linky můžeme považovat 3. únor 1958, kdy byla na stávající lince číslo 107 zavedena provozní větev, vedoucí z Dejvic na Kamýckou a dále do nového obratiště Výhledy, přičemž vynechávala pravidelnou konečnou Suchdol. Z této větve vznikla od 3. října 1966 nová linka označená číslem 147. Tehdy měla stanoven celotýdenní rozsah provozu a jezdila v trase: Hotel International (nyní se poblíž nachází zastávka Čínská, dříve též Podbaba) – V Podbabě – Kamýcká – Výhledy. Až 6. března 1976 začala nově obsluhovat úsek: Kamýcká – Budovec – Suchdol, MNV – Vysoká škola zemědělská – Výhledy, kvůli lepší obsluze vysokoškolského areálu a prokladům s linkou číslo 107.

147b

1975 – Ve výřezu linkového vedení vidíme také původní trasu linky číslo 147 – Archiv DP

V souvislosti s uvedením úseku metra I. A (Náměstí Míru – Leninova, nyní Dejvická) do provozu, dne 12. srpna 1978, nastalo den poté, tedy od 13. srpna 1978, prodloužení trasy „stočtyřicetsedmičky“ právě ke stanici metra Leninova (Dejvická).

147c

1999 – Karosa B732 ev. č. 5797 na lince číslo 147 v zastávce Mrazírny – Roman Vanka, web citybus.cz

Kromě úprav intervalů na lince číslo 147 dosud nedošlo k dalším zásadním změnám. Dlouhodobě se jedná o nasazení kloubových vozidel, zejména kvůli beznadějnému zaplnění spojů na konci ranní špičky. Díky  možnosti využívat kapacitně silnější linku číslo 107 nebo železnici k tomuto kroku však v pravidelném stavu zatím nedošlo.

147d

27. srpna 2003 – Karosa B 732.1660 ev. č. 7042 na lince číslo 147 v terminálu Dejvická – Zdeněk Liška

Autor: Zdeněk Liška
Editace textu: Pavel Hypš
Poděkování patří Jaroslavu Veselému za poskytnutí dobové fotografie
Zdroje: Linky pražské městské hromadné dopravy 1829 – 1990 (Fojtík P., Prošek F.), knižní jízdní řády PID, web ropid.cz
Poslední aktualizace: 22. dubna 2014