Reklamní sdělení
Mít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S PageRide je můžete mít i Vy. Založte si je ještě dnes.
Poznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA. Návod jak na to, najdete zde.

137

S autobusovou linkou Pražské Integrované Dopravy (PID) číslo 137 se můžeme setkávat od roku 1969. Tehdy byla zavedena coby náhrada za zrušené trolejbusové linky číslo 52 a 60. Vzhledem k tomu, že zajišťovala především návoz a odvoz pracujících v jinonické Walterově továrně (později Motorletu), je do tohoto článku zahrnuta i dopravní obslužnost „Waltrovky“ sahající až do období I. československé republiky. Přepravu po celou dobu zajišťoval pražský Dopravní podnik (a jeho předchůdce Elektrické podniky) vozidly standardní délky.

137a

1. listopadu 2003 – Autobus Karosa B732 ev. č. 5787/II na lince číslo 137 v terminálu Na Knížecí – Zdeněk Liška

1. srpna 1926 zavedly pražské Elektrické podniky autobusovou linku označenou písmenem E jezdící v trase: Smíchov, Plzeňská třída – Santoška – Smíchov, Malvazinka – Jinonice, Walterova továrna. V úseku: Smíchov, Malvazinka – Jinonice, Walterova továrna jezdila jen část spojů.

137b1

Točna Malvazinky

K 7. listopadu téhož roku byla prodloužena přes Vidouli na konečnou Jinonice. Ukončení autobusu zde probíhalo polookružním objezdem celé oblasti, přičemž při cestě do Jinonic byla obsluhována také osada Butovice (dnes okolí zastávky Sídliště Jinonice), zatímco zpátky jela přímo Karlštejnskou ulicí.

 

cca 1926 - Schéma průjezdu linky E skrze Jinonice, mj. dnešní ulicí Mezi lány - Virtiální mapová sbírka Chartae Antique

Rozvoj oblasti Jinonic a Malvazinek s rozsáhlým hřbitovem způsoboval značný zájem o jejich spojení, a proto během tzv. „dušičkové dopravy“ začaly být nasazovány za autobusy přívěsy Motor Company. Tyto soupravy jezdily po Praze v letech 1927 – 1935. Ke zrušení „éčka“ ve výše uvedené podobě došlo koncem roku 1930, kdy jej nahradila souběžná linka J, jedoucí ze Smíchova do centra na Staroměstské náměstí a Těšnov, jež byla předchůdkyní dnešní autobusové linky číslo 112. Oblast Jinonic obsluhovala linka J do roku 1939, kdy ji zde nahradily trolejbusy. Je nutné ještě uvést, že u linky E se jednalo o první variantu, protože po jejím znovuzavedení v jiné trase v březnu 1931 se stala přímou předchůdkyní současné autobusové linky číslo 103.

137d1

1929 - Schéma tras linek E a J v oblasti Smíchova a Jinonic - Archiv DP

Od 1. října 1939 byl zahájen provoz na trolejbusové lince W v trase: Ženské domovy – Anděl – Knížecí – Ženské domovy – Santoška – Walterova továrna. Už během roku 1947 došlo k přeznačení linky na číslo 52. K 17. říjnu 1948 nastalo prodloužení trolejbusové tratě od „Waltrovky“ do Jinonic, kam nově jezdila právě „padesátdvojka“.

137e1

Trolejbus Praha TOT na lince W v obratišti Malvazinky - web trolejbusyvpraze.net

Kvůli posílení dopravy k Walterově továrně (v 50. letech změněn název na Motorlet) sem krátce přibyla další trolejbusová linka, tentokrát číslo 56, kterou již 1. listopadu 1954 nahradila linka číslo 60 (Motorlet – Knížecí – Karlovo náměstí - Náměstí Míru – Bělocerkevská – Průběžná). Počátkem 60. let posilovala úsek: Motorlet – Jinonice ještě autobusová linka číslo 130.

137f1

Trolejbus Tatra T400 projíždí na lince číslo 60 oblastí dnešní Václavky - web trolejbusyvpraze.net

Plošné rušení trolejbusových tratí v Praze a jejich nahrazení autobusy se dotklo i námi popisované tratě, která byla zrušena na dvě etapy. V té první nastalo k 31. březnu 1969 zrušení úseku: Motorlet – Jinonice a v té druhé byla, po 31. květnu 1969, zrušena zbývající část: Motorlet – Knížecí.

137g1

Trolejbus Praga TOT v zastávce Malvazinky - web trolejbusyvpraze.net

70. léta - Autobus Karosa ŠM11 ev. č. 5232 vypravená na linku číslo 137 na Jiráskově náměstí - Archiv DP

V síti pražských autobusů se od 31. března 1969 nově objevuje linka číslo 137, s celotýdenním rozsahem provozu, jež měla trasu: Zahradní Město, Průběžná – Orionka - Náměstí Míru – Karlovo náměstí – Knížecí – Motorlet. V této podobě tak prakticky nahradila původní trolejbusovou linku číslo 60.

137h1

1969

Mezi 9. dubnem a 4. srpnem 1969 byla neobsluhovaná zastávka Václavka. Důvodem se stalo, stejně jako v případě autobusové linky číslo 153, problematické rozjíždění autobusů Škoda 706 RTO v kopcovitém terénu. Dalším negativním faktorem byly nedostatečně uzpůsobené brzdy vozů Karosa ŠM 11.

137i1

Václavka

Ještě 3. listopadu 1969 došlo ke zkrácení trasy do konečné Sídliště Zahradní Město-západ (dnes Jesenická). V souvislosti se zprovozněním prvního úseku pražského metra I. C (Kačerov – Sokolovská, nyní Florenc) nastalo po 9. květnu 1974 zavedení zajíždění „stotřicetsedmičky“ do zastávky I. P. Pavlova, odkud pokračovala Ječnou ulicí (po tramvajovém tělese) na Karlovo náměstí. Původně vedla trasa mezi Náměstím Míru a Karlovým náměstím ulicemi Anglická, Žitná a Štěpánská.

137j1

1978 - Karosa ŠM11 přijíždí na lince číslo 137 k zastávce I.P.Pavlova - Pavel Korbel, web citybus.cz

Zkrácení trasy do podoby: Náměstí Míru – I. P. Pavlova – Karlovo náměstí – Anděl – Santoška – Jinonice, Motorlet vstoupilo v platnost 20. prosince 1980. Tato změna byla dána zprovozněním úseku metra II. A (Náměstí Míru – Želivského). Pro úplnost je vhodné doplnit, že pravidelný provoz úseku metra II. A začal již 19. prosince 1980.

137k1

Karosa ŠM11 na lince číslo 137 projíždí Náměstí Míru - Pavel Korbel, web citybus.cz

Kvůli zprovoznění třetí linky pražského metra, konkrétně úseku I. B (Smíchovské nádraží – Sokolovská, nyní Florenc) uvedeného do provozu 2. listopadu 1985, došlo následující den, tedy od 3. listopadu 1985, ke zkrácení autobusové linky číslo 137 ke stanici metra Moskevská (nyní Anděl), konkrétně do terminálu později pojmenovaného Na Knížecí. Mezi 21. dubnem 1986 až 21. květnem 1990 jezdily vybrané spoje v sedlech pracovních dnů přes Vidouli do Jinonic. Po jejich zrušení se na dlouho trasa ustálila do podoby: Na Knížecí – Santoška – Malvazinky – Motorlet.

137l1

Karosa C734 na lince číslo 137 v terminálu Na Knížecí - Roman Vanka, web citybus.cz

Mezi lednem 1994 až květnem 19951) obdržela, díky přejmenování, stávající konečná zastávka Motorlet nový název: U Waltrovky. Od 1. září 2012 došlo k prodloužení vybraných spojů ve špičkách pracovních dnů přes Vidouli, Jinonice a Nové Butovice do konečné Sídliště Stodůlky, čímž se linka částečně vrátila do své původní trasy (?). Tato změna s sebou přinesla zrušení autobusové linky číslo 130.

137m1

20. září 2012 - SOR NB12 na lince číslo 137 v terminálu Na Knížecí - Pavel Hypš

V úseku: U Waltrovky – Sídliště Stodůlky jezdila linka až do 10. října 2012 v provozu pouze v přepravních špičkách pracovních dnů. Od uvedeného data nastalo mírné rozšíření provozu i na sedla pracovních dnů a konečně k  29. červnu 2013 bylo provedeno rozšíření provozu v celé trase i ve zbývajícím provozním období. 

137n1

12. ledna 2016 - SOR NB12 přojíždí na lince číslo 137 do terminálu Nové Butovice - Pavel Hypš

K 7. dubnu 2015 došlo k odklonění "dlouhých spojů" linky číslo 137 ve směru z centra ze zastávky Bucharova do obratiště Bavorská. Nahradila zde zrušenou linku číslo 164, obsluhu lokality kolem zastávky Mládí zajistila odkloněná linka číslo 179. Už 1. května 2016 však dlouhé spoje svou trasu opět změnily, jelikož byly vedeny z Bucharovy přes Mládí a Luka na Velkou Ohradu. Částečně tak došlo k navrácení k předchozímu stavu, navíc nahradily ještě odkloněnou linku číslo 174. Na Bavorskou byla prodloužena linka číslo 149. 

Od 1. července 2017 vstoupila v platnost další reorganizace linkového vedení v oblasti Malé a Velké Ohrady, způsovená především enormním zpožďováním spojů linky číslo 142. Námi popisované linky číslo 137 se změny výrazně nemuseli dotknout, avšak kvůli nedostatku prostoru k odstavování vozů v obratišti Velká Ohrada došlo k jejímu zkrácení do zastávky Malá Ohrada.

Z předešlého textu je jasné, že na vývoj „stotřicetsedmičky“ mělo výrazný vliv zavádění dalších dopravních prostředků. Nejprve byla její předchůdkyně „vytlačena“ trolejbusy, které paradoxně po 30ti letech nahradila a poté ji z centra Prahy „vytlačilo“ metro. Díky současné podobě trasy a rozsahu provozu by snad nemuselo dojít v dohledné budoucnosti k jejímu zrušení.

 

9. července 2013 - Karosa B951 ev. č. 4036 v obratišti U Waltrovky - Pavel Hypš

Poznámka:

1) Přesné datum se autorovi nepodařilo zjistit.

Autor: Sirka
Editace textu: Zdeněk Liška
Zdroje: Linky MHD v Praze 1829 – 1990 (Fojtík P., Prošek F.), Pražské autobusy 1925 – 2000 (Fojtík P., Prošek F.). Historie městské hromadné dopravy v Praze (Jílková M., Fojtík P., Prošek F. - vydání 2000), Trolejbusy v pražských ulicích (J. Šour, M. Dyk, J. Arazim), knižní jízdní řády pražské MHD, web ropid.cz
Poslední aktualizace: 16. dubna 2014