Reklamní sdělení
Mít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S PageRide je můžete mít i Vy. Založte si je ještě dnes.
Poznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA. Návod jak na to, najdete zde.

116

Autobusová linka Pražské Integrované Dopravy (PID) číslo 116 byla dvakrát zavedena a jednou zrušena. Po svém druhém zavedení, v roce 1952, zůstal dodnes zachován její přepravní směr, kdy spojuje Dejvice s územím Dolní Šárky. Provozovatelem se stal pražský Dopravní podnik, který na „stošestnáctku“ nasazoval standardně dlouhé autobusy, které od roku 2011 nahradily částečně nízkopodlažní midibusy. Za zmínku jistě stojí fakt, že v novodobé historii, v období po roce 2000, bývala na linku pravidelně nasazovaná linková Karosa C 734 ev. č. 3040/II.

116a

 27. srpna 2002 – Karosa C 734 ev. č. 3040/II na lince číslo 116 v terminálu Dejvická – Zdeněk Liška

Od 17. září 1951 zavedl pražský Dopravní podnik autobusovou linku, označenou písmenem K, v trase: Nové Strašnice – Štěrboholská – U továren. Rozsah provozu měla celotýdenní. Při reorganizaci linkového vedení pražské městské dopravy, uskutečněné k 31. prosinci 1951, získala námi popisovaná linka nové číselné označení 116. K 24. červenci 1952 byla trasa zkrácena do podoby: Černokostelecká – Štěrboholská – U továren a už 15. září 1952 nastalo zrušení „stošestnáctky“, jelikož v obdobné trase vedla i linka číslo 111.

116b2

1959 – Ve výřezu linkového vedení vidíme trasu autobusové linky číslo 116 – Archiv DP

Již 3. listopadu 1952 došlo ke znovuzavedení autobusové linky číslo 116, tentokrát v trase: Jugoslávských partyzánů – Nádraží Podbaba – Na Mlýnku – Restaurace Šárka (dnes Jenerálka), přičemž do zastávky Restaurace Šárka se jezdilo jen dle potřeby. Rozsah provozu byl stanoven pouze na všední dny. V této podobě tak „stošestnáctka“ nahradila původní autobusovou linku státního dopravce ČSAD (Československá Státní Automobilová Doprava). Fakticky šlo o znárodněnou linku soukromníka Emila Hladíka, který v této relaci jezdil už od ledna 1930. K 9. listopadu 1953 nastalo trvalé zkrácení trasy linky číslo 116 do zastávky Na Mlýnku. Celotýdenně začala jezdit až po 12. červenci 1965.

116c2

19. března 2004 – Karosa B 931 ev. č. 7453 na lince číslo 116 v obratišti Bořislavka, kam linka jezdila přes 30 let – Zdeněk Liška

Ke 24. listopadu 1971 byla trasa upravena do podoby: Hotel International (nyní se poblíž nachází zastávka Čínská, dříve též Podbaba) – Na Mlýnku – Jenerálka. Od 1. dubna 1974 nastalo prodloužení z Jenerálky dál na Bořislavku. Po zahájení provozu úseku metra I. A (Náměstí Míru – Leninova, nyní Dejvická) došlo k prodloužení „stošestnáctky“ právě do terminálu Leninova (Dejvická). Tato změna vstoupila v platnost 13. srpna 1978, ovšem metro jezdilo už o den dříve, tedy 12. srpna 1978.

116d

 Listopad 1998 – Ukázka linky číslo 116 z knižního jízdního řádu – sbírka Pavel Hypš

Až v nedávné historii došlo na autobusové lince číslo 116 k drobným změnám. Ta první vstoupila v platnost 2. ledna 2006 a přinesla s sebou úpravu trasy do současné podoby: Dejvická – Na Mlýnku – Jenerálka – Průhonský háj – Škola Nebušice – Nebušice. Důvodem uvedeného odklonu se stal nesouhlas majitele pozemku obratiště Jenerálka s dalším provozem autobusů. Druhá změna nastala od 6. března 2011 a znamenala celotýdenní nasazení midibusů, což prakticky znamená nasazení nízkopodlažních vozidel.

116e

18. listopadu 2003 – Karosa B 731 ev. č. 7139 na lince číslo 116 v terminálu Dejvická – Zdeněk Liška

Závěrem lze tvrdit, že autobusová linka číslo 116 patří do skupiny stabilních linek, neboť na ní nedošlo k tolika výrazným změnám jako na jiných linkách s podobně dlouhou historií. V přepravním směru v jakém byla znovu zavedena v roce 1952 setrvala prakticky do dnešních dnů, což je obdivuhodné.

116f

25. února 2014 – SOR BN 8,5 ev. č. 2027 na lince číslo 116 projíždí ulicí Jugoslávských partyzánů – Jan Freitag

Autor: Zdeněk Liška
Zdroje: Linky MHD v Praze 1829 – 1990 (Fojtík P., Prošek F.), Soukromí provozovatelé autobusové dopravy na území hl. m. Prahy (Fojtík P., Prošek F.; studijní materiál vztahující se k období I. československé republiky), knižní jízdní řády PID, web ropid.cz
Poslední aktualizace: 8. dubna 2014