Reklamní sdělení
Poznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA. Návod jak na to, najdete zde.
Mít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S PageRide je můžete mít i Vy. Založte si je ještě dnes.

112

Stěžějní linkou, zajišťující dopravní obslužnost městské části Praha-Troja, se stala velmi stabilní autobusová linka Pražské Integrované Dopravy (PID) číslo 112 (a její předchůdkyně). Potřebu a nenahraditelnost tohoto spojení umocnilo, už ve 30. letech, zavedení trasy k zoologické zahradě situované právě v Tróji. Po celou dobu existence linky jí provozuje Dopravní podnik (resp. jeho předchůdce Elektrické podniky) autobusy standardní délky (včetně nízkopodlažních), doplněných v poslední době i vozy kloubovými.

112a

16. ledna 2008 – City Bus ev. č. 3212 s celovozovou reklamou na lince číslo 112 v terminálu Nádraží Holešovice – Zdeněk Liška

Historie „stodvanáctky“ se začíná psát 11. března 1928, kdy došlo k zavedení linky J v trase: Malvazinka – Santoška – Národní divadlo – Staroměstské náměstí – Těšnov. Po 13. srpnu 1928 byla z Těšnova dále prodloužena přes Ústřední jatky na Pelc-Tyrolku.

112b1

30. léta – Autobus Walter PN ev. č. 42 s orientacemi linky J v garážích Rustonka – Archiv DP

Od 20. září 1931 přibyla samostatná provozní větev: Pelc-Tyrolka – Rokoska. Rozsah provozu byl stanoven na špičky všedních dnů a nedělní odpoledne. Velmi významnou úpravou trasy „jéčka“ se stalo její prodloužení k zoologické zahradě, a to od 9. října 1932, čímž se v zastávce Pelc-Tyrolka rozdělila na dvě větve.

112c1

 1932 – Seznam zastávek a odjezdy linky J - sbírka Pavel Hypš

Po zprovoznění tramvajové tratě v ulici V Holešovičkách, k 17. lednu 1936, byla větev na Rokosku zrušena. Vlivem událostí konce 30. let došlo, od 1. října 1939, k celkovému zkrácení trasy linky J do podoby: Pelc-Tyrolka – Troja, ZOO. Za zmínku stojí skutečnost, že k témuž datu nastalo z úsporných důvodů zrušení všech vnitroměstských úseků tehdejších městských autobusových linek.

112d1

40. léta – Autobus Tatra 24/58 ev. č. 146 v zastávce Pelc-Tyrolka – sbírka Stanislav Linert

Během druhé světové války nejezdilo „jéčko“, díky dočasnému přerušení provozu, v období od 6. září 1943 do 25. listopadu 1945. V souvislosti s reorganizací linkového vedení pražské městské dopravy, uskutečněné k 31. prosinci 1951, byla autobusová linka J nově označena číslem 112, přičemž její trasa zůstala stále stejná (Pelc-Tyrolka – Troja, ZOO).

112e1

 50. léta – Konečná tramvají a autobusů Pelc-Tyrolka – Archiv DP

K další úpravě došlo 3. ledna 1955, kdy byla trasa, v podobě školního spoje, prodloužena do Podhoří. Zavedení celodenního, pravidelného provozu do Podhoří přišlo až 2. února 1959 a to šesti páry spojů. V této konečné se autobusy obracely couváním, a proto na lince nejdéle fungoval dvouslužný provoz, tzn. s řidičem a průvodčím. Průvodčí měl, krom jiného, za povinnost dbát bezpečnosti při manipulaci autobusu. I proto se autobusová linka číslo 112 stala poslední v Praze s dvouslužným provozem. Odbavování cestujících bez průvodčích v síti autobusů trvá od 5. dubna 1971. Obratiště Podhoří začalo sloužit svému účelu až po 28. listopadu 1980.

112f1

31. prosince 1958 – Schéma trasy linky číslo 112 – publikace Linky MHD v Praze 1829-1990

Významnou úpravou „stodvanáctky“ se stalo její prodloužení, od 1. července 1974, do podoby: Holešovice, Plynární – Pelc-Tyrolka – Troja, ZOO – Podhoří. Za pět let (po 15. srpnu 1979) jsme se s ní mohli setkávat v odlišné trase: Mladé gardy (nyní Tusarova) – Osadní – Pelc-Tyrolka – Troja, ZOO – Podhoří. Výše uvedené úpravy linky byly vyvolány stavebními pracemi mostu Barikádníků nebo výstavbou pražského metra.

112g1

12. května 1975 – Schéma trasy linky číslo 112 – Archiv DP

Uvedení do provozu úseku metra III. C Sokolovská (nyní Florenc) – Fučíkova (nyní Nádraží Holešovice), k 3. listopadu 1984 (změny povrchové dopravy k 4. listopadu 1984), znamenalo pro autobusovou linku číslo 112 změnu trasy do podoby: Fučíkova (Nádraží Holešovice) – Pelc-Tyrolka – Zoologická zahrada – Podhoří, přičemž v úseku: Zoologická zahrada – Podhoří jezdí stále jen  vybrané spoje. Od 6. října 2014 je „stodvanáctka“ ve směru do centra po novém Trojském mostě.

112h1

 16. října 2010 – Karosa B931 ev. č. 7307 na lince číslo 112 v Podhoří – Zdeněk Liška

Jak již bylo uvedeno, provoz linky je spjat s autobusy standardní délky (včetně nízkopodlažních), ale v novodobé historii na ní bylo možno, zcela výjimečně, shlédnout i kloubový autobus. Od 5. července 2014 jsou v letní turistické sezóně nasazeny na většinu spojů linky číslo 112 kloubové autobusy garantovaně.

112i1

 15. března 2011 – Kloubový autobus Karosa B741 na lince číslo 112 v terminálu Nádraží Holešovice – Pavel Hypš

„Stodvanáctka“ patří, díky relativně malému počtu úprav trasy, do skupiny stabilních linek v síti pražské městské hromadné dopravy. Z důvodu výstavby tunelového komplexu Blanka byla v posledních letech trasa linky odkláněna na různé provizorní komunikace, ale přepravní směr zůstal zachován.

112j1

9. března 2008 - Karosa B732 na lince číslo 112 v obratišti Zoologická zahrada - Zdeněk Liška

Autor: Zdeněk Liška
Editace textu: Pavel Hypš
Zdroje: Linky MHD v Praze (Fojtík P., Prošek F.), poznatky autora
Text zveřejněn: 17. ledna 2014
Poslední aktualizace: 16. dubna 2015