Reklamní sdělení
Mít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S PageRide je můžete mít i Vy. Založte si je ještě dnes.
Poznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA. Návod jak na to, najdete zde.

112

Stěžějní linkou, zajišťující dopravní obslužnost městské části Praha-Troja, se stala velmi stabilní autobusová linka Pražské Integrované Dopravy (PID) číslo 112 (a její předchůdkyně). Potřebu a nenahraditelnost tohoto spojení umocnilo, už ve 30. letech, zavedení trasy k zoologické zahradě situované právě v Tróji. Po celou dobu existence linky jí provozuje Dopravní podnik (resp. jeho předchůdce Elektrické podniky) autobusy standardní délky (včetně nízkopodlažních), doplněných v poslední době i vozy kloubovými.

112a

16. ledna 2008 – City Bus ev. č. 3212 s celovozovou reklamou na lince číslo 112 v terminálu Nádraží Holešovice – Zdeněk Liška

Historie „stodvanáctky“ se začíná psát 11. března 1928, kdy došlo k zavedení linky J v trase: Malvazinka – Santoška – Národní divadlo – Staroměstské náměstí – Těšnov. Po 13. srpnu 1928 byla z Těšnova dále prodloužena přes Ústřední jatky na Pelc-Tyrolku.

112b1

30. léta – Autobus Walter PN ev. č. 42 s orientacemi linky J v garážích Rustonka – Archiv DP

Od 20. září 1931 přibyla samostatná provozní větev: Pelc-Tyrolka – Rokoska. Rozsah provozu byl stanoven na špičky všedních dnů a nedělní odpoledne. Velmi významnou úpravou trasy „jéčka“ se stalo její prodloužení k zoologické zahradě, a to od 9. října 1932, čímž se v zastávce Pelc-Tyrolka rozdělila na dvě větve.

112c1

 1932 – Seznam zastávek a odjezdy linky J - sbírka Pavel Hypš

Po zprovoznění tramvajové tratě v ulici V Holešovičkách, k 17. lednu 1936, byla větev na Rokosku zrušena. Vlivem událostí konce 30. let došlo, od 1. října 1939, k celkovému zkrácení trasy linky J do podoby: Pelc-Tyrolka – Troja, ZOO. Za zmínku stojí skutečnost, že k témuž datu nastalo z úsporných důvodů zrušení všech vnitroměstských úseků tehdejších městských autobusových linek.

112d1

40. léta – Autobus Tatra 24/58 ev. č. 146 v zastávce Pelc-Tyrolka – sbírka Stanislav Linert

Během druhé světové války nejezdilo „jéčko“, díky dočasnému přerušení provozu, v období od 6. září 1943 do 25. listopadu 1945. V souvislosti s reorganizací linkového vedení pražské městské dopravy, uskutečněné k 31. prosinci 1951, byla autobusová linka J nově označena číslem 112, přičemž její trasa zůstala stále stejná (Pelc-Tyrolka – Troja, ZOO).

112e1

 50. léta – Konečná tramvají a autobusů Pelc-Tyrolka – Archiv DP

K další úpravě došlo 3. ledna 1955, kdy byla trasa, v podobě školního spoje, prodloužena do Podhoří. Zavedení celodenního, pravidelného provozu do Podhoří přišlo až 2. února 1959 a to šesti páry spojů. V této konečné se autobusy obracely couváním, a proto na lince nejdéle fungoval dvouslužný provoz, tzn. s řidičem a průvodčím. Průvodčí měl, krom jiného, za povinnost dbát bezpečnosti při manipulaci autobusu. I proto se autobusová linka číslo 112 stala poslední v Praze s dvouslužným provozem. Odbavování cestujících bez průvodčích v síti autobusů trvá od 5. dubna 1971. Obratiště Podhoří začalo sloužit svému účelu až po 28. listopadu 1980.

112f1

31. prosince 1958 – Schéma trasy linky číslo 112 – publikace Linky MHD v Praze 1829-1990

Významnou úpravou „stodvanáctky“ se stalo její prodloužení, od 1. července 1974, do podoby: Holešovice, Plynární – Pelc-Tyrolka – Troja, ZOO – Podhoří. Za pět let (po 15. srpnu 1979) jsme se s ní mohli setkávat v odlišné trase: Mladé gardy (nyní Tusarova) – Osadní – Pelc-Tyrolka – Troja, ZOO – Podhoří. Výše uvedené úpravy linky byly vyvolány stavebními pracemi mostu Barikádníků nebo výstavbou pražského metra.

112g1

12. května 1975 – Schéma trasy linky číslo 112 – Archiv DP

Uvedení do provozu úseku metra III. C Sokolovská (nyní Florenc) – Fučíkova (nyní Nádraží Holešovice), k 3. listopadu 1984 (změny povrchové dopravy k 4. listopadu 1984), znamenalo pro autobusovou linku číslo 112 změnu trasy do podoby: Fučíkova (Nádraží Holešovice) – Pelc-Tyrolka – Zoologická zahrada – Podhoří, přičemž v úseku: Zoologická zahrada – Podhoří jezdí stále jen  vybrané spoje. Od 6. října 2014 je „stodvanáctka“ ve směru do centra po novém Trojském mostě.

112h1

 16. října 2010 – Karosa B931 ev. č. 7307 na lince číslo 112 v Podhoří – Zdeněk Liška

Jak již bylo uvedeno, provoz linky je spjat s autobusy standardní délky (včetně nízkopodlažních), ale v novodobé historii na ní bylo možno, zcela výjimečně, shlédnout i kloubový autobus. Od 5. července 2014 jsou v letní turistické sezóně nasazeny na většinu spojů linky číslo 112 kloubové autobusy garantovaně.

112i1

 15. března 2011 – Kloubový autobus Karosa B741 na lince číslo 112 v terminálu Nádraží Holešovice – Pavel Hypš

„Stodvanáctka“ patří, díky relativně malému počtu úprav trasy, do skupiny stabilních linek v síti pražské městské hromadné dopravy. Z důvodu výstavby tunelového komplexu Blanka byla v posledních letech trasa linky odkláněna na různé provizorní komunikace, ale přepravní směr zůstal zachován.

112j1

9. března 2008 - Karosa B732 na lince číslo 112 v obratišti Zoologická zahrada - Zdeněk Liška

Autor: Zdeněk Liška
Editace textu: Pavel Hypš
Zdroje: Linky MHD v Praze (Fojtík P., Prošek F.), poznatky autora
Text zveřejněn: 17. ledna 2014
Poslední aktualizace: 16. dubna 2015