7

Spojení Březové a Karlových Var zajišťuje s jednou přestávkou již přes 50 let linka číslo 7. I když její význam kvůli souběžným regionálním linkám zařazeným do Integrované dopravy Karlovy Vary v poslední době klesá, pojďme se v tomto článku podívat na její historický vývoj i současnost.

7a1

1. ledna 2009 – Autobus linky 7 v terminálu Tržnice – Pavel Hypš

Autobusové spojení Karlových Var a Březové má velmi dlouhou historii. V úředních jízdních řádech ministerstva pošt a telegrafů platných od srpna 1914 můžeme najít pod soukromou autobusovou linkou 1039e mimo jiné také provozní větev v trase: Karslbad gegenüber Hauptpostamt (Karlovy Vary, naproti hlavní poště) - Pirkenhammer (Březová). Místo časů odjezdů je zde sice poznámka, že je provoz pozastaven, je ale pravděpodobné, že před tímto období, případně i po 1. světové válce, linka skutečně v provozu byla.

7b1

Srpen 1914 – Jízdní řád linky 1039e – sbírka Poštovní muzeum Praha

Po předání veškeré autobusové dopravy národnímu podniku ČSAD v roce 1949 vzniká linka 04006 vedená v trase: KARLOVY VARY, DOLNÍ NÁDRAŽÍ - (Karlovy Vary, hlavní poštovní úřad / Karlovy Vary, Molotovovo nábřeží - Karlovy Vary, hotel Patria) - Karlovy Vary, Leninovo náměstí - (Karlovy Vary, hotel Pupp - Karlovy Vary, hotel Richmond - Karlovy Vary, Geysirpark - Březová, hotel Luxemburg) - BŘEZOVÁ, HOSTINEC U SLUNCE - BŘEZOVÁ, STARÝ MLÝN - Březová, rozcestí - STANOVICE – DRAŽOV. Pouze v úseku Karlovy Vary – Březová byla vedena polovina spojů, ostatní pokračovaly dále.

7c1

20. května 1951 – Jízdní řád linky ČSAD označené 04006 – sbírka Národní knihovna Praha

Nová linka číslo 7 vyjíždí poprvé 1. dubna 1957 v trase Hlavní pošta – Lázně III – Divadelní náměstí – Richmond – Březová. Zajistila tehdy přímé spojení městské části Březová s velkou částí centra města. O rok později, v roce 1958, je prodloužena až na Horní nádraží. Trasa Horní nádraží – Dolní nádraží – Hlavní pošta – Lázně III – Divadelní náměstí – Richmond – Březová je však rozdělena na dvě samostatné větve. V úseku Březová – Richmond jsou vozy označeny „7“, v úseku Richmond – Horní nádraží „7a“. Pravděpodobně již v této době jezdily v letním období vybrané spoje v Březové až ke koupališti.

7d1

1959 – Schéma městské dopravy s linkou číslo 7 – archiv DPKV

Stejně jako tomu bylo u všech linek karlovarské MHD, i „sedmičce“ byla od 1. srpna 1961 odepřena možnost průjezdu lázeňskou zónou. Na rozdíl od většiny ostatních linek však nebyla ukončena u Hlavní pošty. Ta se stala pouze nácestnou zastávkou při cestě na konečnou poblíž dnešního terminálu Tržnice. Úseky k Dolnímu i Hornímu nádraží byl zrušeny, jelikož obě místa dostatečně obsluhovaly linky 1, 2, 4, 5, 6 a 9. Dobový jízdní řád ji tedy udává v trase: Březová továrna – Restaurace Slunce – Březová garáže – Moskva – Tenisové hřiště – Loutkové divadlo – Stanové městečko – Richmond – Varna – Škola SČSP – U Slunce – Panorama – Nemocnice – Pošta – Kino Praha.

7e1

60. léta – Autobus Škoda 706 vypravený na linku číslo 7 v Březové – Archiv DPKV

Po otevření nového centrálního přestupního terminálu Tržnice 30. ledna 1971 zde byla linka číslo 7 oficiálně ukončena. V úseku Tržnice – Richmond jela přes zastávky Nemocnice a Na Vyhlídce, nezajížděla již tedy vůbec k Hlavní poště.

7f1

1974 – Schéma městské dopravy s linkou číslo 7 – archiv DPKV

Další změny nastaly až v devadesátých letech. V roce 1990 se Březová od Karlových Varů oddělila jako samostatná obec a financování provozu začalo být problematické. Kvůli rozvoji obce se na „sedmičce“ nakrátko objevily kloubové autobusy. Nevydržely zde však dlouho, protože k 31. prosinci 1995 byla linka zrušena. Dopravu z Karlových Varů do Březové začal provozovat soukromý dopravce Jaroslav Havlíček. Linka nebyla zařazena do tarifu městské dopravy a zmizelo i označení číslem 7, nově byla označena jako linková doprava číslo „420155“.

7g1

2007 – Autobus vypravovaný na linku 420155 – web veterány.eu

Návrat „sedmičky“ nastal až po 11 letech, od 1. ledna 2007. Provoz byl obnoven ve shodné trase jako před zrušením, jen se na ní již nevrátily kloubové vozy. Prvním vozem vypraveným v novodobé podobě na naši linku se stala Karosa B952 ev. č. 358. Dopravce Jaroslav Havlíček dnes podniká pouze v zájezdové dopravě a autobus Karosa C734 vypravovaný na linku do Březové byl odkoupen sběrateli autobusových veteránů.

7h1

20. srpna 2008 - Autobus linky 7 na konečné zastávce v terminálu Tržnice – Pavel Hypš

Od 1. dubna 2013 je na lince číslo 7 zaveden nepravidelný interval, z důvodu prokladu s regionálními linkami 421146 a 421147. Do zastávek Březová, Staromlýnská a Březová, Pirkenhammer zajíždí pouze jeden pár spojů v pracovní dny ráno. Poslední dva spoje směr Březová přijíždějí na Tržnici jako přímé spoje linky číslo 13 ze sídliště Stará Role. V letech 2009 a 2010 byl uzavřen most do Březové a po příjezdu autobusu z druhé strany byla linka ukončena v zastávce Březová, Hotel Alice

7i1

24. března 2009 – Dočasná konečná linky číslo 7 „Březová, Hotel Alice“ – Pavel Hypš

Autor: Pavel Hypš
Editace textu: Tomáš Slavětínský
Zdroje: jízdní řády z let 1914 (sbírka Poštovní muzeum Praha), 1949, 1951 a 1952 (sbírka Národní knihovna Praha), kronika města Karlovy Vary (sbírka SOA Karlovy Vary), publikace Půlstoletí ve službách města (Jakub Mráz), web dpkv.cz (Jízdní řády a schéma linkového vedení), web k293.net (Archiv aktualit), web veterány.eu
Text zveřejněn: 31. března 2013
Poslední aktualizace: