6

Po celou dobu své více než padesátileté existence slouží linka číslo 6 pro spojení centra města a okrajové části Doubí, do roku 1974 samostatné obce. Dříve, než si rozebereme samotnou „šestku“, podíváme se na vývoj tohoto spojení.

6a

28. ledna 2009 – Ikarus 412 jako linka číslo 6 přijíždí do zastávky Západní – Pavel Hypš

Dne 17. prosince 1898 byl zahájen provoz na železniční trati Karlovy Vary – Doubí u Karlových Varů – Bečov nad Teplou – Mariánské Lázně. Doubí bylo tehdy nevelkou osadou, avšak postupně se rozvíjelo v širším okolí zámku. To se odráželo i v potřebě dopravního spojení, a prokazatelně 8. října 1933 byla v provozu již i autobusová linka číslo 4341, spojující Karlovy Vary a Doubí s mezilehlou zastávkou v Tuhnicích. Dopravcem byla Karlovarská omnibusová společnost Františka Fouska a v provozu sedm až osm spojů denně. Provoz byl ukončen pravděpodobně v důsledku druhé světové války.

6b

8. října 1933 – Jízdní řád linky číslo 4341 – sbírka Poštovní muzeum Praha

V jízdních řádech platných od 20. května 1951 najdeme autobusovou linku ČSAD číslo 4008 v trase: KARLOVY VARY, KALININOVO NÁBŘEŽÍ (dnes Mattoniho nábřeží) - Karlovy Vary, Drahovice, Kino Drahomíra - Karlovy Vary, Drahovice, Vítězná - (KARLOVY VARY, LENINOVO NÁMĚSTÍ (dnes Divadelní náměstí)) - Karlovy Vary, Molotovovo nábřeží (T) (dnes nábřeží Osvobození) - Karlovy Vary, nábřeží Antonína Zápotockého (Z) (dnes nábřeží Jana Palacha) - Karlovy Vary, Skleněný palác (dnes obchod Terranova v ulici T. G. Masaryka) - Karlovy Vary, Stalinovo náměstí (dnes náměstí Dr. Horákové) - Karlovy Vary, Moskevská třída - TUHNICE, NÁRODNÍ ŠKOLA (dnes Stadion Závodu Míru) - Nové Tuhnice, most do Dvorů - Nové Tuhnice, hostinec na Ostrově - Doubí, závod - DOUBÍ, NÁMĚSTÍ. Vybrané spoje pokračovaly v letní sezoně z Doubí do turistických lokalit na svatém Linhartu nebo v Pionýrském nad Ohří. Zajímavostí byl poslední spoj, jediný začínající až na Leninově náměstí, který vyčkával při odjezdu na skončení divadelního představení.

6c

20. května 1951 – Jízdní řád linky číslo 4008 – sbírka Národní knihovna Praha

Poprvé vyjíždí „šestska“ 1. dubna 1957 v trase: SANATORIUM RICHMOND – Škola SČSP – Slunce – Panoráma – Jaro – KÚNZ – Hlavní pošta – Dolní nádraží – Stalinovo náměstí – Moskevská – ČSAD Tuhnice – Škola Tuhnice – Most kapitána Jaroše – Technoplyn – Ostrůvek – Truhlárna – Most Tašovice – Doubí, náměstí – Doubí, konečná. Stala se posilou stávající „dvojky“, koncový úsek do Doubí začala městská doprava obsluhovat nově. Dosavadní linka ČSAD číslo 4008 byla v této době pravděpodobně zrušena.

6d

1959 – Trasa linky číslo 6 – sbírka DPKV

Dne 1. srpna 1961 došlo k uzavření lázeňské zóny. I přesto, že „šestka“ tudy přímo nejezdila, dotkla se reorganizace i její trasy: Doubí – Cihelna – Beseda – Truhlárna – Ostrůvek – Technoplyn – Most kapitána Jaroše – U stadionu – Tuhnice – Šumavská – Moskevská – Stalinovo náměstí – Dolní nádraží – Zimní stadión – Pošta – Vítězná – Kino Drahomíra – Vinné sklepy – Drahovice ČSAD. Vrátila se tím téměř do původní trasy linky ČSAD číslo 4008. V období 1. března 1962 až 15. dubna 1964 byla ještě do centra nakrátko navrácena, jela přes Vyhlídku na konečnou k Lázním I.

6e

Mezi roky 1962 až 1964 – Škoda 70R RO na konečné linky číslo 6 v Doubí – sbírka DPKV

Počínaje dnem 31. ledna 1971 opouští linka číslo 6 konečnou u garáží ČSAD, z centra je vedena po nové Pražské silnici a Mattoniho nábřeží do zastávky Stará Kysibelská. V roce 1990 začala na Starou Kysibelskou jezdit linka číslo 1 a „šestska“ se opět vrací k areálu ČSAD, tentokrát ještě o zastávku dále k areálu garáží MHD.

6f

16. srpna 1983 – Karosa B731 přijíždí jako linka číslo 6 k Tržnici – Jiří Čermák

Od 1. února 1998 jsou nakrátko vybrané spoje linky číslo 6 prodlouženy od garáží do Bohatic. Hned v dubnu 1999 je „šestka“ navrácena na Starou Kysibelskou, tentokrát sem jede z centra přes zastávku Východní. V této trase zůstává s drobnými změnami dodnes.

6g

30. března 2009 – Karosa Citybus jako linka číslo 6 v zastávce Svatošská – Pavel Hypš

Autor: Pavel Hypš
Editace textu: Tomáš Slavětínský
Zdroje: jízdní řád poštovních linek z roku 1933 (sbírka Poštovní muzeum Praha), jízdní řády autobusových linek ČSAD z roku 1951 (sbírka Národní knihovna Praha), publikace Půlstoletí ve službách města (Jakub Mráz), web wikipedia.cz (Doubí – Karlovy Vary), web zelpage.cz (trať 149)
Poslední aktualizace: 10. září 2014