36

Pouze po dobu dvou dnů, od 4. do 5. listopadu 2006, jsme se mohli v karlovarské městské dopravě setkat s linkou, označenou číslem 36. Dopravní podnik Karlovy Vary na ni vypravil výhradně kloubové autobusy Karosa.

36b

4. listopadu 2006 – Karosa B961 jako linka číslo 36 v zastávce Stadion Závodu Míru – Lubomír Polák

Z důvodu rekonstrukce železničního přejezdu v Západní ulici byl obousměrně přerušen provoz mezi zastávkami Stadion Závodu Míru a Depo Českých drah, resp. Šumavská. Linky číslo2, 6 a 10 byly ukončeny blokovým objezdem kolem zastávky Šumavská.

36a

Schéma výluky - sbírka Michal Guha

U železničního přejezdu byla zřízena dočasná zastávka Stadion Závodu Míru, odkud byl umožněn pěší přesun ke standardní zastávce, odkud vyjížděly náhradní linky číslo 32 a 36 pro obsluhu odtržených částí města. Linka číslo 36 byla vedena v trase: STADION ZÁVODU MÍRU – Dvorský most - Plzeňská - U zámečku - DOUBÍ.

Autor: Pavel Hypš
Editace textu: Tomáš Slavětínský
Zdroje: web dpkv.blog.cz, web k293.cz
Poslední aktualizace: 19. února 2015