15

Ve svých prvopočátcích spojila linka číslo 15 centrum města Karlovy Vary se satelitními čtvrtěmi Rosnice a Čankov. Za její vývoj, který přesahuje 30 let, už zbyl v tomto úseku jediný pár spojů, a její hlavní účel se dnes ubírá naprosto jiným směrem.

15a

8. dubna 2008 – Karosa B941 jako linka číslo 15 projíždí Sokolovskou ulicí – Pavel Hypš

Poprvé se „patnáctka“ do ulic vydává roku 1977 po trase: TRŽNICE – Elite – Pivovar – Keramická škola – U koníčka – Počernická – OSP – Svobodova – Konečná – Vančurova – Rosnice, rozcestí – Rosnice – ČANKOV. Místní části Rosnice a Čankov tehdy získaly obsluhu městskou dopravu nově.

15b

1994 – Karosa B731 ev. č. 277 na lince číslo 15 v terminálu Tržnice – sbírka k293.cz

Po optimalizaci sítě linek městské dopravy byla k 1. dubnu 1999 linka číslo 15 zcela zrušena a nahrazena prodloužením linky číslo 9 do Čankova.

15c

1998 – Karosa B732 ev. č. 347 na lince číslo 15 nabírá cestující v terminálu Tržnice – sbírka k293.cz

K návratu „patnáctky“ dochází od 1. dubna 2001. Během další optimalizace linkového vedené jsou po tímto číslem spojeny nejvytíženější úseky linek číslo 1 a 3, a stává se tak páteřní linkou městské dopravy, zajištěnou převážně kloubovými autobusy. V trase Stará Role – Tržnice – Lidická zůstává v provozu dodnes.

 

15d

11. března 2011 – Karosa B961 jako linka číslo 15 ve Staré Roli – Pavel Hypš

Linka číslo 9, zajišťující dnes dopravní obsluhu Rosnic a Čankova, je v provozu pouze do 21 hodin. Hodinu po ukončení jejího provozu do těchto míst zajíždí ještě jeden pár spojů linky číslo 15, pokračující sem ze Staré Role.

15e

 

11. dubna 2015 - Večerní spoj linky číslo 15 do Čankova – Pavel Hypš

Poznámka: Publikace Půlstoletí ve službách města uvádí, že první dva týdny roku 1996 byla linka číslo 15 vedena v trase Sachrův dvůr – Stará Role – Čankov, mimo přestupní terminál Tržnice. Ostatní zdroje tuto změnu neuvádějí a tudíž se mi nepodařilo prokázat její existenci.

Autor: Pavel Hypš
Zdroje: kronika města Karlovy Vary z vybraných let (sbírka SOA Karlovy Vary), publikace Půlstoletí ve službách města (Mgr. Jakub Mráz), web k293.cz
Poslední aktualizace: 1. června 2015