14

Linka číslo 14 spojovala přes 30 let centrum Karlových Varů s odlehlou čtvrtí Sedlec. Na období více než deseti let zároveň zajišťovala veřejnou dopravu do oblasti kolem garáží ČSAD a MHD. Přímostí trasy a menší četností spojů připomínala spíše regionální linku.

14a

20. srpna 2008Ikarus 412 jako linka 14 v terminálu TržnicePavel Hypš

Již v jízdních řádech ze zimy roku 1930 můžeme nalézt poštovní linku 2021, která je, namísto do Doupova uváděného v roce 1928, odkloněna do trasy: Karlovy Vary, poštovní úřad - Rybáře, hotel Wachtmeister (poblíž zastávky Elite) - Sedlec, náměstí - Sedlec, Schlosserova pila.

14b

Zima 1930Jízdní řád linky 2021 - sbírka Poštovní muzeum Praha

Podle jízdních řádů ČSAD vydaných pro rok 1949 autobusová doprava nejspíše do Sedlece nevedla. V jízdních řádech platných od 20. května 1951 je obsažena linka s označením 04015 v trase: KARLOVY VARY, DOLNÍ NÁDRAŽÍ – Rybáře, JNV – Rybáře, železniční lávka – SEDLEC. V dalších letech pravděpodobně žádnými výraznými změnami neprošla.

14c 2

20. května 1951Jízdní řád linky 04015sbírka Národní knihovna Praha

Od roku 1977 byl Sedlec zařazen mezi místa obsluhovaná karlovarskou městskou dopravou. Nová linka číslo 14 byla zavedena v trase: TRŽNICE – Elite – Racek – Správa silnic a železnic – SEDLEC.

14d 2

1993Karosa B732 jako linka číslo 14 v terminálu Tržnicesbírka k293.cz

K výrazné změně trasy dochází 6. dubna 1999, kdy „čtrnáctka“ nahrazuje dosavadní linku číslo 6 v trase Tržnice přes Vítěznou do konečné zastávky Garáže MHD. Ke stejnému datu je také zavedeno zajíždění do zastávky Růžový Vrch sídliště.

14e 2

30. ledna 2011Karosa B932 jako linka číslo 14 v zastávce Elite – Pavel Hypš

Prodloužená trasa vydržela na lince číslo 14 necelých patnáct let. Od 1. ledna 2014 došlo opět ke zkrácení ze Sedlece na Tržnici. V úseku z Tržnice ke garážím ji nahradila nová linka číslo 18. Dne 31. prosince 2014 vyjela „čtrnáctka“ naposledy, od roku 2015 je nahrazena prodloužením linky číslo 5.

14f 2

23. března 2011Karosa Citybus jako linka číslo 14 v terminálu Tržnice – Pavel Hypš

Za zmínku stojí, že „čtrnáctka“ opouštěla katastrální území města - dvěma páry spojů v pracovní dny pokračovala ze Sedlce ke Správě a údržbě silnic v Otovicích. Další zajímavostí je, že linka číslo 14 byla v provozu pouze do 22 hodin a poté byla obsluha Sedlce ještě zajištěna jedním spojem linky číslo 19, zajíždějícím sem z Otovic.

14g 2

20. prosince 2012Iveco Citelis jako linka číslo 14 u Správy a údržby silnic v Otovicích – Pavel Hypš

Autor: Pavel Hypš
Zdroje: jízdní řády autobusů z let 1928, 1930 (sbírka Poštovní muzeum Praha), 1949, 1950 a 1951 (sbírka Národní knihovna Praha), kronika města Karlovy Vary z vybraných let (sbírka SOA Karlovy Vary), publikace Půlstoletí ve službách města (Mgr. Jakub Mráz), web idos.cz, web k293.cz
Poslední
aktualizace: 6. ledna 2015