11

Karlovarská městská autobusová linka číslo 11 spojovala po dobu 41 let Horní nádraží s centrem města. Jako jedna z mála po dobu své existence nikdy nevyjela za hranice města. Zajišťována byla vozy standardní délky, od 1. listopadu 2003 výhradně nízkopodlažními.

11a

Mezi 1999 až 2001 – Karosa B732 jako linka číslo 11 v obratišti Stará Role sídliště – sbírka k293

Ještě před vznikem linky číslo 11 zajišťovala toto spojení prokazatelně ve 30. letech pravidelná linka Karlovarská omnibusové společnosti, v 50. letech pak autobusová linka C. Do zahájení provozu linky číslo 11 roku 1966 zajížděla na Horní nádraží linka číslo 1.

11b

Na dobové pohlednici míří městský autobus do lázeňského centra, možná právě od nádraží – archiv DPKV

Poprvé vyjíždí „jedenáctka“ 5. září 1966 v trase: Horní nádraží – Elite – Hlavní pošta – Nemocnice – Na Vyhlídce – Lázně I – Divadelní náměstí. Stala se až do roku 1992 jedinou linkou jezdící téměř nepřetržitě, jelikož svými odjezdy navazovala i na všechny noční rychlíky.

11c

 3. října 1971 – Karosa ŠM11 jako linka číslo 11 u Horního nádraží – Jakub Ryba

První změna přišla až 1. dubna 1999, kdy linka číslo 11 nahradila zrušenou linku číslo 13 a byla prodloužena z Horního nádraží přes Rozcestí u Koníčka do zastávky Stará Role sídliště. Zároveň došlo ke zrušení zastávky Elite, protože  trasa linky k Hornímu nádraží vedla přímo přes most. Vybrané spoje byly z ulice Na Vyhlídce vedeny do obratiště u lanovky Imperial.

11d

Karosa B932 jako linka číslo 11 – sbírka k293

Existence více variant trasy působila v provozu zmatky,a proto bylo přistoupeno od 1. dubna 2001 ke znovuobnovení linky číslo 13. Tentokrát ovšem byly takto označeny spoje jedoucí v trase Stará Role sídliště – Lanovka Imperial, a spoje v trase Stará Role sídliště – Divadelní náměstí zůstaly označeny jako linka číslo 11.

11e

17. února 2006 – Karosa Citybus jako linka číslo 11 na Divadelním náměstí – Matin Janda, web seznam-autobusu.cz

Naposledy vyjela „jedenáctka“ k 31. prosinci 2006. Od ledna 2007 došlo k posílení provozu linky číslo 13 a prodloužení všech spojů linky číslo 2 z Tržnice na Divadelní náměstí.

11f

 Mezi 2005 až 2006 – Iveco Citelis jako linka číslo 11 – sbírka k293

Autor: Pavel Hypš
Editace textu: Tomáš Slavětínský
Zdroje: kronika města Karlovy Vary z let 1999 a 2001 (sbírka SOA Karlovy Vary), publikace Půlstoletí ve službách města – Jakub Mráz, web k293.cz
Poslední aktualizace: 22. srpna 2014