1

Linka číslo 1 karlovarské městské autobusové dopravy spojuje centrum města se čtvrtěmi Rybáře, Dvory a Tašovice. Její konečná zastávka je umístěna v samostatné obci Jenišov, pro jejíž dopravní obsluhu ale nemá příliš význam. Zajištěna je výhradně standardními nízkopodlažními autobusy.

1a1

26. února 2015 – Karosa Citybus ev. č. 373 na lince číslo 1 v terminálu Tržnice – Pavel Hypš

Počátky karlovarské autobusové linky číslo 1 můžeme hledat po skončení 2. světové války, jelikož předválečné autobusy městské dopravy pravděpodobně Dvory neobsluhovaly. Linka A, jak byla tehdy označena, byla prokatelně 2. října 1949 vedena v trase: Hotel Richmond – Hotel Pupp – Náměstí Dr. E. Beneše – Kolonáda – Hotel Patria – Hlavní poštovní úřad – Skleněný palác – U Chebského mostu – Kavárna Elite – Rybáře, poštovní úřad – Keramická škola – Hostinec Na rozcestí – Dvory, pila – Dvory, konsum Osvobození.

1b1

2. října 1949 – Výpis tras karlovarské městské dopravy – sbírka Poštovní muzeum Praha

Po vzniku Dopravního podniku Karlovy Vary, v roce 1954, byla přeznačena jako linka číslo 1. Praděpodobně mezi roky 1957 až 1966 zajížděla „jednička“ na Horní nádraží. Od roku 1958 byla ve Dvorech prodloužena k budouvě porcelánky.

1c1

1959 – Linka číslo 1 znázorněná ve schématu sítě městská dopravy – repro z knihy Půlstoletí ve službách města

Počínaje 1. srpnem 1961, po zákazu vjezdu autobusů městské dopravy na lázeňskou kolonádu, je vedena od Hlavní pošty přes Vyhlídku k horní stanici Lanovky Imperial. Od 30. ledna 1971, podobně jako většina ostatních linek městské dopravy, začala zajíždět Varšavskou ulicí k městské tržnici, kam byl přemístěn centrální přestupní bod namísto hlavní pošty. Ve skutečnosti tudy byla vedena již od července 1969, výlukově kvůli výstavbě hotelu Thermal.

1d1

Mezi roky 1971 až 1977 – Karosa ŠM11 na lince číslo 1 – sbírka k293.cz

V listopadu roku 1987 začala být vedena od Tržnice do Horních Drahovic, na konečnou Lidická. Stejně jako změna předchozí, i tato byla v praxi ovšem realizováno už dříve. Na Lidickou už totiž zajížděla od roku 1983, z důvodu nepotřebnosti obsluhy horní stanice lanovky Imperial, která v té době nebyla v provozu kvůli rekonstrukc.

1e1

mezi roky 1986 až 1990 – Ikarus 280 na lince číslo 1 v obratišti Lidická – sbírka k293.cz

Další změna přišla v roce 1990, kdy byla z Lidické prodloužena Krokovou ulicí do zastávky Stará Kysibelská. Tento stav nevydržel dlouho, již 1. září 1993 došlo opět ke zkrácení na Lidickou. Do lázeňského území se „jednička“ vrátila 1. dubna 2001. Z terminálu Tržnice se vydává ulicí I.P.Pavlova k budově Lázní III.

1f1

cca 1990 - Ikarus 280 na lince číslo 1 v zastávce Tržnice – sbírka k293.cz

V souvislosti s výstavbou budovy krajského úřadu ve Dvorech byly od 4. června 2001 vybrané spoje prodlouženy do zastávky Říční. K 1. červenci téhož roku pak ještě o jednu zastávku dále, do nově vybudovaného obratiště Krajský úřad. Ve stejném roce začala opět zajíždět k Hornímu nádraží.

1g1

8. dubna 2008 – Ikarus 412 na lince číslo 1 v zastávce Lázně III – Pavel Hypš

Poslední změnou prošla linka číslo 1 k 25. dubnu 2008, kdy došlo k prodloužení od budovy krajského úřadu přes Tašovice k hypermarketu Globus v Jenišově. Opakovaně se zde měnil rozsah provozu a dnes v této oblasti již vytváří páteř místní dopravy.

1h1

30. ledna 2011 – Iveco Citelis CNG na lince číslo 1 odstavený u Globusu v Jenišově – Pavel Hypš

V minulosti byly součástí „jedničky“ také školní spoje do obce Hory. Dnes tu žádné školní spoje nenajdeme, ale k větvení trasy dochází v několika případech. Do Tašovic zajíždějí pouze vybrané spoje, a to ještě ve dvou variantách. Vybrané spoje zajíždějí do zastávky „Jenišov, kompostárna“. Obsluha zastávky Krajský úřad je denně pouze do 20 hodin. Několik spojů je ukončeno v zastávce Dvory nebo v terminálu Tržnice.

1i1

8. dubna 2015 – Poslední večerní spoj odjíždí z Horního nádraží do zastávky Tržnice – Pavel Hypš

Autor: Pavel Hypš
Editace textu: Tomáš Slavětínský
Zdroje: kroniky města Karlovy Vary z let 1957 až 1983 (sbírka SOA Karlovy Vary), publikace Půlstoletí ve službách města (Jakub Mráz), web k293.cz, jízdní řády ČSAD z roku 1949 (sbírka Národní knihovna Praha), web dpkv.cz
Text zveřejněn: 20. dubna 2014
Poslední aktualizace: 28. dubna 2015