ZELENEČ

Hned za severovýchodním okrajem hlavního města najdeme velmi rychle se rozrůstající obec Zeleneč. V současnosti zde žije přibližně 2500 obyvatel, zatímco ještě před 10 lety jich nebyly ani 2000. První zmínky o obci najdeme ve 14. století, kdy byla odprodána od Škvoreceké usedlosti.

zelenec1

10. prosince 2006 – Linka číslo 353 na konečné u železniční zastávky – Pavel Hypš

Železnice na území obce existuje od roku 1873, kdy byla zprovozněna trať Praha – Lysá nad Labem, jako odbočka z páteřní tratě Děčín – Videň. Roku 1925 byla v úseku Praha Vysočany – Lysá zdojkolejněna a o 3 roky později i částečně elektrifikována. Úsek mezi Horními Počernicemi a Lysou vstoupil nechvalně do historie na konci 2. světové války, kdy byly po celé délce rozestavěny nákladní vagony z obav o vedení vojenských vlaků z Milovic. Po uklidnění válečných konfliktů bylo pokračováno v elektrifikaci a celá trať byla dokončena v roce 1972. Od roku 2002 jsou vlaky příměstské dopravy označeny jako linka S2, od roku 2009 je větev do Milovic označována jako S20.

zelenec2

9. května 2013 – Linka S20 v zastávce Zeleneč – Pavel Hypš

Autobusová doprava v Zelenči je novinkou „moderní“ doby. V 50. letech je zde doložena jediná linka 01014 Praha – Brandýs nad Labem, náměstí, přičemž Zelenčí projížděli pouze školní spoje v trase Jirny, Nové Jirny II – Zeleneč – Svémyslice – Brandýs nad Labem. Počínaje rokem 1966 tu namísto ní začala jezdit školní linka 01046d Zeleneč, obec – Radonice – Vinoř, škola – Satalice, zelenečské spoje jeli nejdál do Vinoře. Zajímavý byl oboustranný charakter této linky, protože v Zelenči byla škola, kam se přiváželi žáci převážně ze Svémyslic, naopak do Vinoře z Dehtár a Radonic. I z tohoto důvodu byla ráno i odpoledne v provozu obousměrně. Původní linka 01014 byla transformována do linky 01048 v trase Říčany, náměstí – Nové Jirny II – Šestajovice, u školy – Zeleneč – Stará Boleslav a nově byla v provozu i o prázdninách a víkendech. Obdobnou linku provozoval poté i v 90. letech JUDr. Jan Hofmann pod číselným označením 281040 v trase Úvaly, železniční stanice – Nové Jirny II – Šestajovice, u školy – Zeleneč – Brandýs nad Labem, náměstí.

zelenec3

1966 – Jízdní řád školní linky 01046d

Zlom v místní autobusové dopravě přišel 27. února 1993, kdy se linka Praha, Českomoravská – Praha, Čertousy - Zeleneč stala třetí příměstskou linkou systému Pražské integrované dopravy pod číselným označením 353. Jejím dopravcem se stal Dopravní podnik hl. m. Prahy a byla zajištěna autobusy přejíždějícími z pražské varianty (Českomoravská – Čertousy) označené jako 221. V souvislosti s prodloužením metra B byly obě od 8. listopadu 1998 zkráceny do terminálu Praha, Černý Most. Od 30. září 2001 se v Zelenči objevila druhá linka PID, 408, v trase Úvaly – Zeleneč – Brandýs nad Labem, vychátející z původní linky 281040. Vysočanský dopravce Hotliner, který již dříve provozoval několik linek v této oblasti, převzal provoz linky 353 od 1. června 2002. Za jeho dob bylo od 11. prosince 2005 zavedeno zajíždění všech spojů do zastávky Zeleneč, obora. Nezůstal tu však na dlouho, od 1. ledna 2007 všechny jeho linky PID převzal dopravce Connex Praha (později Veolia Transport Praha). Počínaje 4. březnem 2007 vybrané spoje linky 353 pokračují od zelenečské obory do sousední obce Svémyslice. Od 11. prosince 2008 byla v celém rozsahu zrušena linka 408 a spoje převedeny na téměř souběžnou linku 405, která ale neobsluhuje právě námi popisovanou obec. Jako lepší spojení školní mládeže k zelenečské škole byly od 11. prosince 2011 vybrané spoje linky 353 prodlouženy až do obce Horoušánky. Toto spojení již existovalo mezi roky 2002 a 2003 jako varianta linky číslo 304.

zelenec4

7. února 2012 – Školní spoj linky 353 zajišťovaný kloubovým autobusem – Pavel Hypš

Autor: Pavel Hypš
Zdroje: web wikipedia.cz (Zeleneč, Esko Praha, Příměstské autobusové linky PID), jízdní řády Středočeského kraje z vybraných let počínaje 1956
Poslední aktualizace: 11. května 2013