VINOŘ

Vinoř (německy Winor) byla do roku 1974 vesnicí na severovýchod od Prahy, podél cesty na Starou Boleslav. Od roku 1974 je jako katastrální území připojena k Praze, od 24. listopadu 1990 pod názvem Praha-Vinoř existuje také městská část.

vinor01

17. června 2015 - Vinořské náměstí se sousouším svatého Jana Nepomuckého - Pavel Hypš

Vinoř je staré historické sídlo, první písemná zmínka o obci pochází již z r.oku1088, kdy král Vratislav II. daroval Vinoř Vyšehradské kapitule, sama Vinoř je ale mnohem starší. Podél cesty do Kbel a v centru Vinoře stojí čtyři výklenkové kapličky poutní cesty z Prahy do Staré Boleslavi, postavené v letech 1674 - 1690.

vinor02

17. června 2015 - Jedna z kapliček se nachází u autobusové zastávky Vinořský hřbitov - Pavel Hypš

Nejstarší dochovanou stavbou ve Vinoři je barokní kostel Povýšení sv. Kříže, postavený v letech 1727 až 1728 stavitelem F. M. Kaňkou, na místě původní románské stavby. Před kostelem stojí cenné sousoší svatého Jana Nepomuckého od barokního sochaře I. F. Platzera.

vinor03

 17. června 2015 - Kostel Povýšení svatého Kříže - Pavel Hypš

Do Vinoře spadá též osada Ctěnice. V osadě stojí stejnojmenný zámek, který je jednou z mála dochovaných středověkých tvrzí z 2. poloviny 14. století. Od roku 2012 je ctěnický zámek ve vlastnictví Muzea hlavního města Prahy a je zde několik tematických expozic.

vinor04

13. června 2015 - Areál zámku Ctěnice - Pavel Hypš

Ze srpna 1914, tedy těsně před vypuknutím první světové války, je doložen provoz poštovního dostavníku číslo 2041, zajišťtujícího spojení Vinoře k železniční zastávce Satalice, jelikož Vinoři se výstavba železnice vyhnula.

vinor05

Srpen 1914 - Jízdní řád poštovní linky do Satalic - sbírka Poštovní muzeum Praha

Ve stejném období byla v provozu také soukromá autobusová linka Maxe Bischitskyho z Brandýsa nad Labem v trase: Praha, hotel Anglický soud, Poříčí (Prag, hotel Englischer Hof, Pořič)  - Karlín (Karolinenthal) - Vysočany (Wysočan) - Kbely (Kbel) - Vinoř (Winař) - Podolanka - Dřevčice (Dřewčitz) - Vrábí (Wrab) - Brandýs nad Labem, náměstí (Brandeis an der Elbe, Ringplatz) - Stará Boleslav (Alt Bunzlau).

vinor06

Srpen 1914 - Jízdní řád autobusové linky z Prahy přes Vinoř do Staré Boleslavi - sbírka Poštovní muzeum Praha

Zmiňovaná linky se staly základem pro autobusovou dopravu ve Vinoři, a v lehce pozměněných trasách fungují dodnes. Veškerá místní autobusová doprava je součástí Pražské integrované dopravy, a jsou jí linky:

  • 185: Palmovka – Letňany – Bakovská – Vinořský hřbitov
  • 302: Palmovka – Letňany – Bakovská – Vinořský hřbitov – Přezletice, Kocanda
  • 375: Českomoravská – Letňany – Bakovská – Vinořský hřbitov – Vinoř – Stará Boleslav
  • 378: Letňany – Vinořský hřbitov – Vinoř – Jenštejn – Radonice
  • 386: Nádraží Satalice – Vinořský hřbitov – Vinoř – Přezletice, Kocanda
  • 513: Palmovka – Bakovská – Vinořský hřbitov – Vinoř
  • 603: Palmovka – Bakovská – Vinořský hřbitov – Vinoř – Stará Boleslav

vinor07

 17. června 2015 - SOR NB12 na lince číslo 302 u Vinořského hřbitova - Pavel Hypš

V nedávné minulosti do Vinoře zajížděly ještě autobusové linky číslo 259 (v posledním období provozu v trase Letňany – Vinořský hřbitov – Vinoř), 280 (Letňany – Bakovská – Vinořský hřbitov – Vinoř) a 554 (Vinoř – Vinořský hřbitov – Satalice – Vinořský hřbitov – Vinoř).

vinor08

 Karosa Citybus na lince číslo 259 v zastávce Lohenická - Pavel Hypš

Autor:: Pavel Hypš
Zdroje: web wikipedia.cz (Vinoř), jízdní řád poštovních linek z roku 1914
Poslední aktualizace: 17. června 2015