RATENICE

Ratenice jsou obec ležící v okrese Kolín. Nachází se v úrodné polabské nížině cca jeden kilometr východně od města Pečky, necelých 40 km východně od Prahy u dálnice D11. Leží v nadmořské výšce 196 m n. m. V obci žije 528 obyvatel.

ratenice01

 17. září 2014 - Náves v Ratenicích - Pavel Hypš

V místě dnešních Ratenic je doloženo dočasné zemědělské osídlení z přibližně 5. tisíciletí př. n. l. První písemná zmínka o obci pochází z berního rejstříku, datovaného k roku 1340, z něhož se dochovalo pouze několik stran použitých na obaly novějších knih. Rejstřík byl součástí knihy Summa cancellariae Caroli IV., obsahující seznam panství patřících králi Karlu IV. Kniha byla uložena v hornorakouském premonstrátském klášteře Schlägl.

ratenice02

17. září 2014 - Budova obecního úžadu - Pavel Hypš

Kostel svatého Jakuba Většího byl založen pravděpodobně někdy ve 13.–14. století na nejvyšším bodu návsi. První písemný doklad o jeho existenci je z roku 1352. Nejstarší části kostela je hranolová věž s navazující lodí a valeně podklenutou kruchtou.

ratenice03

 17. září 2014 - Ratenický kostel - Pavel Hypš

Železnici v Ratenicích nenajdeme. Podle serveru wikipedia je nejbližší stanice železnice v Pečkách, podle měření na mapových podkladech je ale zhruba o půl kilometru blíže stanice v Cerhenicích. Obě se nacházejí na trati Praha – Český Brod – Kolín a docházková vzdálenost k nim je do hodiny. Do Peček vede i chodník s cyklostezkou.

ratenice04

17. září 2014 - Cyklostezka z Ratenic do Peček - Pavel Hypš

Dopravní obslužnost Ratenic začaly autobusy zajišťovat již v období první československé republiky. Od 10. srpna 1921 zavedlo ministerstvo pošt a telegrafů autobusovou linku Poděbrady – Vrbová Lhota - Pečky, dlouhou 9,9 km, která byla označená číslem 708. Její provoz spadal pod Stanici poštovní automobilní dopravy Poděbrady. Z dosud zjištěných poznatků vyplývá, že do Ratenic byly její spoje zavedeny mezi léty 1930 – 1933. Do té doby pro obyvatele Ratenic sloužila zastávka na rozcestí u obce Vrbová Lhota. Právě v roce 1933 vedlo přes Ratenice šest párů spojů. Během roku 1933 došlo k začlenění silniční dopravy ministerstva pošt a telegrafů pod Československé Státní Dráhy (ČSD) a tak výše uvedená autobusová linka byla (prokazatelně k 15. květnu 1933) označena číslem 1190 a její provoz nově spadal pod Ředitelství ČSD Hradec Králové. Ještě ve 30. letech zřejmě došlo k jejímu přečíslování na číslo 656. V důsledku válečných omezení dopravy byl její provoz k 10. říjnu 1939 zastaven.

ratenice05

8. října 1933 - Jízdní řád autobusové linky číslo 1190 - sbírka Poštovní muzeum Praha

V blíže neurčeném termínu poválečného období došlo také k obnově autobusové linky Poděbrady – Vrbová Lhota – Pečky. K 1. lednu 1949 byl právně ustanoven podnik Československá Automobilová Doprava (ČSAD; od roku 1950 Československá Státní Automobilová Doprava), který spravoval téměř veškerou silniční dopravu v tehdejším Československu. Námi popisovaná autobusová linka nesla, prokazatelně v roce 1954, nové označení číslem 01736 a její trasa se podobala té předválečné. Časem docházelo jen k nárůstu spojů a některým drobným úpravám trasy, ovšem zajíždění do Ratenic zůstalo zachováno. Mezi léty 1960 – 1962 přišlo další přečíslování a tak námi popisovaná autobusová linka obdržela číselné označení 01822. Při celoplošném přečíslování autobusových linek ČSAD v roce 1972 byla číslice z první pozice přemístěna na poslední pozici, a tak autobusová linka Poděbrady – Vrbová Lhota – Pečky nesla upravené označení 18220.

ratenice06

1954 – Jízdní řád autobusové linky číslo 01736 – sbírka Národní knihovna Praha

Druhou autobusovou linkou, jejíž několik spojů vedlo přes Ratenice, se stala linka ČSAD číslo 01826 Poděbrady – Poříčany – Praha zavedená v období 1960 – 1962. Po již zmíněném  přečíslování v roce 1973 obdržela nové označení 18260. Přibližně do poloviny 90. let byla provozovatelem obou linek ČSAD dopravní závod 111 Nymburk, provozovna Poděbrady, ovšem jejich trasy zůstaly prakticky pořád stejné.

ratenice07

1970 - Jízdní řád autobusové linky číslo 01826 - sbírka Pavel Hypš

Od knižního jízdního řádu z roku 1995 (platném pro období 1995 – 1996) lze nalézt linky jezdící přes Ratenice: 270220 Poděbrady – Vrbová Lhota – Pečky, 270230 Poděbrady – Cerhenice – Pečky a 270260 Poděbrady – Poříčany – Praha. Každá z uvedených linek disponovala pouze několika spoji obsluhujícími Ratenice. Zároveň byly původní garáže ČSAD zprivatizovány a tak se jejím novým provozovatelem stala soukromá firma ČSAD PROhealth s. r. o., později navznaná pouze ČSAP.

ratenice08

 Jízdní řád autobusové linky číslo 270220 - sbírka Pavel Hypš

Poslední jmenovaná linka byla nejpozději v roce 2002 zkrácena pouze do trasy Poděbrady – Vyšehořovice, a ke 14. prosinci 2003, v souvislosti se vstupem Pražské integrované dopravy do této oblasti, zrušena. Její spoje vedoucí přes Ratenice byly převedeny na linku 270020 do Peček, ve zbytku trasy ji nahradily dnešní linky PID číslo 412 a 427.

ratenice09

Jízdní řád autobusové linky číslo 270260 - sbírka Pavel Hypš

Ke 14. prosinci 2007 byla většina linek na Poděbradsku zařazena do systému Středočeské integrované dopravy. Linka vedoucí přímo přes Vrbovou Lhotu nese označení H38, zatímco linka přes Cerhenice je H39. V celostátním systému jízdních řádů byly, kvůli těmto označením, změněna i jejich licenenční čísla, a to na 270038, resp. 270039. Ke stejnému datu provoz většiny linek společnosti ČSAP přebírá papírově firma Okresní autobusová doprava se sídlem v Kolíně. Ta se však již o několik let dříve stala většinovým vlastníkem akcií ČSAP a v praxi se nic nezměnilo. Obě námi popisované linky jsou před i po této změně vypravovány z garáží v Poděbradech, které ovšem ani jedna z firem neuvádí oficiálně jako jedno ze svých sídel.

ratenice10

17. září 2014 - Karosa C934 jako linka H39 na návsi v Ratenicích - Pavel Hypš

V souvislosti s plošnými škrty ve středočeské dopravě byl od 1. února 2011 na lince H38 omezen provoz v pracovní dny večer a zcela zrušen provoz o sobotách. Od 3. dubna 2011 byly navráceny spoje zrušené v pracovní dny, k obnovení sobotního provozu ale dodnes nedošlo.

ratenice11

17. září 2014 - Karosa C934 jako linka H38 v zastávce Ratenice - Pavel Hypš

Autoři: Zdeněk Liška, Pavel Hypš
Editace textu: Tomáš Slavětínský
Zdroje: jízdní řády poštovních autobusů a autobusových linek ČSAD, web wikipedia.cz (Ratenice)
Poslední aktualizace: 20. září 2014