POTŮČKY

Obec Potůčky (něm. Breitenbach) se nachází v okrese Karlovy Vary, kraj Karlovarský. Ke dni 28. 8. 2006 zde žilo 470 obyvatel. Obec leží na hranicích v těsném sousedství německého města Johanngeorgenstadt.

potucky01

25. března 2015 – Hlavní ulice v Potůčkách – Pavel Hypš

Za datum vzniku dnešních Potůčků lze považovat rok 1654, kdy se začínají množit další domky horníků a tavičů podél Černého a Hraničního potoka. Sídliště však stále zůstává bez názvu. Teprve od roku 1723 pojmenoval kronikář Engeschal ze saského Johanngeorgenstadtu tuto obec Breitenbach. Roku 1948 je obec přejmenována na Potůčky. Ty se díky otevření hraničního přechodu Potůčky - Johanngeorgenstadt po roce 1989 začínají rozrůstat a stávají se významným turistickým střediskem.

potucky02

25. března 2015 – Turistické infocentrum Potůčky – Pavel Hypš

V roce 1911 je dokončena stavba kostela Navštívení Panny Marie, na kterou navazuje rozsáhlá výstavba v následujících letech. Kostel je dodnes dominantou obce. K obci patří navíc satelitní část, zvaná Stráň.

potucky03

 25. března 2015 – Kostel Navštívení Panny Marie – Pavel Hypš

Velkým přínosem pro obec s rozvíjejícím se průmyslem byla stavba železnice z Karlových Varů, zprovozněná roku 1899. Dnes je součástí tratě číslo 142 v trase: Karlovy Vary – Nejdek – Potůčky zastávka – Potůčky – Johanngeorgenstadt.

potucky04

 25. března 2015 – Železniční stanice Potůčky – Pavel Hypš

Do obce je vedena jediná autobusová linka, označená 421103, v trase: Karlovy Vary – Ostrov – Jáchymov – Abertamy – Potůčky. Dopravcem je Dopravní podnik Karlovy Vary. Do Potůčků jede šest párů spojů v pracovní dny, jeden v sobotu a dva o nedělích.

potucky05

25. března 2015 – Karosa C954 ev. č. 131 vyjíždí ze zastávky Potůčky, paneláky – Pavel Hypš

Autor: Pavel Hypš
Zdroje: web wikipedia.cz (Potůčky Železniční trať Karlovy Vary – Johanngeorgenstadt)
Poslední aktualizace: 26. března 2015