NELAHOZEVES

Obec Nelahozeves (něm. Mühlhausen an der Moldau) leží ve Středních Čechách v okrese Mělník 22 km vzdušnou čarou na sever od Prahy. Má 1862 obyvatel a cca 700 domů. Rozkládá se na levém břehu Vltavy, která zde dosahuje výšky 170 m nad mořem.

nelahozeves01

 24. června 2016 – V posledních letech poměrně zarostlá náves v Nelahozevsi – Pavel Hypš

Nejstarší dochovaná písemná zpráva o Nelahozevsi pochází z roku 1352. V letech 1544 až 1558 získal místní tvrz, poplužní dvůr i ves s mlýnem postupně pan Florián Gryspek z Gryspachu (1504–1588) a roku 1553 začal budovat zámek. Vybudoval zde velkou knihovnu a obrazárnu. V budování pokračoval jeho syn Blažej Gryspek z Gryspachu, který kolem roku 1613 dovršil stavbu zámku zhruba do konečné podoby. Po své smrti v roce 1620 však zanechal panství zadlužené, takže je roku 1623 koupila Polyxena z Lobkovic. Rod Lobkoviců vlastní místní zámek dodnes.

nelahozeves02

 24. června 2016 – Zámek Nelahozeves – Pavel Hypš

Nelahozeves je známá především jako rodiště hudebního skladatele Antonína Dvořáka. Rodný dům Antonína Dvořáka stojí přímo naproti gotickému kostelíku sv. Ondřeje. V rodném domě je zřízeno Muzeum Antonína Dvořáka a každoročně se zde pořádají slavnosti Dvořákova Nelahozeves ke dni jeho narození.

nelahozeves03

24. června 2016 – Dvořákova busta ve zdejším muzeu – Pavel Hypš

Kromě původní vsi obec sestává ještě ze sousedních Podhořan, dvou dílů Hleďsebi a Lešan. Celek zaujímá plochu 1432 hektarů. V minulých dobách k Nelahozevsi patřívaly Strachov a Lobeček na protější straně řeky.

nelahozeves04

27. února 2013 – Dobové fotografie Nelahozevse v místním muzeu – Pavel Hypš

Roku 1845 byla skrze obec zahájena výstavba železniční tratě z Prahy do Ústí nad Labem, Děčína a dále do Německa. Pravidelná doprava na ní začala fungovat na jaře 1851. Dnes se v obci nacházejí dvě zastávky: Nelahozeves a Nelahozeves-zámek. V obou zastavují osobní vlaky linky S4 Pražské integrované dopravy.

nelahozeves05

24. června 2016 – Železniční zastávka Nelahozeves-zámek – Pavel Hypš

Pokud nepočítáme autobusové linky ČSAD, zastavující na rozcestích velmi vzdálených od obce, pravidelná autobusová doprava v Nelahozevsi byla zahájena v první polovině 60. let 20. století, v podobě linky 01657 v trase: Kralupy nad Vltavou, nádraží - Kralupy nad Vltavou, Lobeček - Veltrusy - Nelahozeves, Tukové závody - Nelahozeves - Nelahozeves, Lešany - Lobeč - Kralupy nad Vltavou, nádraží. Polookružní trasu projížděla oběma směry.

nelahozeves06

31. května 1970 – Jízdní řád linky 01657 – sbírka Pavel Hypš

Uvedená autobusová linka prošla během dalších desetiletí pouze drobnými změnami a v 90. letech byla zapojena do kralupské městské dopravy, jako linka místní dopravy číslo 2. Počínaje 1. lednem 2016 je zařazena do Pražské integrované dopravy jako linka číslo 458.

nelahozeves07

 24. června 2016 – SOR CN9,5 na lince číslo 458 v Nelahozevsi – Pavel Hypš

Autor: Pavel Hypš
Zdroje: web wikipedia.cz (Nelahozeves), poznámky autora
Text zveřejněn: 11. července 2016