KONSTANTINOVY LÁZNĚ

Lázeňská obec Konstantinovy Lázně leží v západních Čechách, v okrese Tachov. Je vzdálena 39 km severozápadně od Plzně a 31 km severovýchodně od Tachova. Z jedné části je obklopena lesy, velkou část obce zabírá lázeňský park. Místní lázně se specializují na poruchy kardiovaskulárního systému, hlavní léčebné metody jsou založeny na využívání místní minerální vody s největším obsahem kysličníku - oxidu uhličitého ze všech pramenů v České republice.

konstantinovylazne1

 1966 – Budova lázní – Příloha ke kronice Konstantinovy Lázně 1964-1966 (sbírka SOA Tachov)

První lázeňská budova byla u sirnatého pramene postavena v roce 1803. V roce 1837 lázně koupil majitel panství Konstantin z Lövensteinu, podle kterého se lázně od roku 1900 jmenují Konstantinovy (dříve Nová Ves-lázně). Lázně byly znovu prodány v roce 1872 jisté plzeňské společnosti , kterou vedl JUDr.Franz Josef Pankraz. Od 1. května 1992 jsou lázně součástí společnosti Léčebné lázně Konstantinovy Lázně, a.s.

konstantinovylazne2

18. srpna 2005 – Lázeňský park – Ondřej Koníček, web wikipedia.cz

Od ledna 1961 patří pod obec katastrálně i okolní vesenice, pro které jsou Kostantinovy Lázně přirozeným centrem: Břetislav, Dlouhé Hradiště, Nové Ves, Okrouhlé Hradiště, Poloučany, Potín, Šipín.

konstantinovylazne3

10. července 2011 – Náves obce Okrouhlé Hradiště – web wikipedia.cz

V roce 1901 byla do města přivedena železniční trať, což znamenalo velký rozvoj lázní, vybudování nových lázeňských vil a hotelů. Původní stanice Konstantinovy Lázně ležela v Kokašicích, poté bylo od roku 1905 umístěna u hotelu Alžbětin dvůr. Dnešní nádražní budova byla dána do provozu 9. dubna 19621).

konstantinovylazne4

 20. dubna 2014 – Nádraží Konstantinovy Lázně z vozem ŠL11 Škoda Bus klubu Plzeň – Pavel Hypš

První autobusový spoj dorazil do Konstantinových Lázní v roce 1929. Podnikatel Röhling tehdy zahájil provoz na lince do Plané. Ještě před válkou byla jeho linka rozšířena do Bezdružic a Teplé. Po roce 1949 došlo k zavedení linek do Stříbra a Úterý. V lednu 1961 je doložen provoz autobusové linky do Tachova. Autobusové nádraží u železniční stanice pochází z roku 1977, v letech 2008 až 2009 prošlo rekonstrukcí. V několika obdobích existovala i přímá linka do Prahy, dnes opět v provozu není. Jediným autobusovým dopravce ve městě je ČSAD autobusy Plzeň, zajišťující provoz místních linek z provozoven Stříbro a Tachov.

konstantinovylazne5

 20. dubna 2014 – Vůz SOR CN9.5 dopravce ČSAD autobusy Plzeň na autobusovém stanovišti Konstantinovy Lázně – Pavel Hypš

Poznámky:

1) Web bezdružické lokálky uvádí datum 6. dubna 1962, obrazová příloha ke kronice obce uvádí 9. dubna 1962

Autor: Pavel Hypš
Editace textu: Tomáš Slavětínský
Zdroje: Kronika obce Konstantinovy Lázně 1977 – 1987 (sbírka SOA Tachov), Příloha ke kronice obce Konstantinovy Lázně 1954 – 1970 (sbírka SOA Tachov), Příloha ke kronice obce Konstantinovy Lázně 1960 - 1969 (sbírka SOA Tachov), web busportal.cz, web wikipedia.cz (Konstantinovy Lázně, Okrouhlé Hradiště), web idos.cz
Poslední aktualizace: 24. dubna 2014