Reklamní sdělení
Mít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S PageRide je můžete mít i Vy. Založte si je ještě dnes.
Poznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA. Návod jak na to, najdete zde.

JÍLOVIŠTĚ

Obec Jíloviště se nachází ve Středočeském kraji, v okrese Praha-západ, na severním zakončení brdských hřebenů. Podle posledního sčítání lidu zde žije 625 obyvatel. Obec nemá vlastní základní školu ani kostel, a dřívější hostince či restaurace zanikly. Dnes zde jsou vystavěny dvě restaurace nové. Poblíž místní návsi je jen obchůdek se smíšeným zbožím.

jiloviste01

7. srpna 2014 – Pohled na obecní náves – Pavel Hypš

První písemná zmínka o obci je údajně z roku 1319. Původní vesnice byla založena ve 14. století zbraslavským klášterem, její historie byla dvakrát přerušena zničením. Ves ležela na trase historické obchodní Zlaté stezky, kterou využívali obchodníci, vojska i poutnická procesí. Při reformě veřejné správy po roce 1848 byla zřízena samostatná obec Jíloviště s vlastní samosprávou.

jiloviste02

7. srpna 2014 – Kaple – Pavel Hypš

V letech 1875 - 1920 byla součástí obce i sousední Trnová. Dnes do katastrálního území obce patří rozsáhlé plochy na svazích k údolím Vltavy na východě, resp. Berounky na západě. Na hřebeni se nachází vrch Kopanina s rozhlasovým a televizním vysílačem Cukrák. Část Strnad spadající do Jíloviště je statisticky evidována jako základní sídelní jednotka Strnady II. Od obce není ani přímo dostupná, kvůli skalním masivům.

jiloviste04

7. května 2013 – Vysílač Cukrák – Pavel Hypš

Kazín je skalní ostroh (233 m n. m.) na pravém břehu řeky Berounky těsně před hranicí Prahy, v severozápadním cípu katastrálního území Jíloviště, naproti Dolním Mokropsům. Název místa pochází z lidové legendy, která k tomuto místu přiřadilo sídlo Krokovy dcery Kazi. Slovanské hradiště zde ale podle archeologických výzkumů nikdy nebylo.

jiloviste03

6. března 2013 – Skalní ostroh Kazín – Jiří Vařečka

Za počátek veřejné dopravy můžeme v dnešním katastru obce Jíloviště zcela jistě považovat přívoz přes Vltavu. V jižní oblasti Strnady II je první zmínka o rybáři převážejícím místní již z roku 1382. Od počátku 15. do počátku 20. století provoz přívozu zajišťoval zdejší mlýn, později přestavěný na papírny. Roku 1909 byl přívoz převeden do majetku obce Vrané nad Vltavou.

jiloviste05

1960 – Přívoz dříve nepřevážel pouze osoby, ale i rozměrné náklady – sbírka Ladislav Ryšánek

V letech 1962 - 1970 přívoz spravovala Okresní správa silnic Praha - západ, poté přešel opět pod Místní národní výbor Vrané nad Vltavou. Dnes je provoz zajišťován člunem z roku 1991. Ten je spojen pomocí lana a kladky s vodícím ocelovým lanem nataženým v témže roce. Prám je poháněn říčním proudem a pomocnými vesly, o motorové lodi zatím není uvažováno.

jiloviste06

 19. ledna 2011 – Dnešní přívoz do Strnad – Pavel Hypš

Existence hlavní silnice, vedoucí do Jíloviště ze zbraslavských Baní, je doložena roku 1928. Už 3. června 1932 byl tudy veden autobus Československých drah na trase Praha – Dobříš – Příbram. V roce 1954 jezdily do Jíloviště čtyři autobusové linky, označené 01106 – 01109, jedoucí z Prahy do Mníšku pod Brdy a dále, například až do Vodňan. Roku 1970 byl jejich počet šest.

jiloviste11

 1954 – Jízdní řád linky 01106 – sbírka Národní knihovna Praha

Po roce 1971 byly všechny linky převedeny na nově vzniklou rychlostí silnici R4, a pro místní obsluhu byla vytvořena nová linka 01142 v trase: Praha-Smíchov – Zbraslav-Baně – Jíloviště, obec – Trnová, obec. V dalších letech byla postupně prodlužována přes Líšnici a Čísovice do Mníšku pod Brdy.

jiloviste07

1973 – Jízdní řád linky 01142 – sbírka Pavel Hypš

Autobus Pražské  integrované dopravy přijel do Jíloviště poprvé 4. prosince 1995, a to na lince číslo 360 v trase Praha, Smíchovské nádraží - Jíloviště - Trnová. Jednalo se o vůbec první příměstskou linku soukromého dopravce v tomto systému. Její provoz zajišťoval Martin Uher z Mníšku pod Brdy.

 jiloviste08

1998 – Linka PID číslo 360 na konečné zastávce v Trnové – NSČ, web k-report.net

Velký rozvoj linkového vedení přišel 1. července 1996, kdy do Jíloviště začaly zajíždět linky číslo 318 (Praha – Jíloviště – Mníšek pod Brdy) a 322 (Praha – Jíloviště – Čísovice – Mníšek pod Brdy). Spoje jedoucí pouze v trase Jíloviště – Mníšek pod Brdy měly být označeny jako 320. Z tohoto úmyslu však pravděpodobně sešlo, jelikož žádný jízdní řád linky 320 v této trase se neobjevil. Na zastávkách na průtahu navíc zastavovaly linky číslo 317 (Praha – Kytín) a 321 (Praha – Stříbrná Lhota).

jiloviste10

2003 - Jízdní řád 322 - sbírka Pavel Hypš

Ke 12. prosinci 2004  byla zrušeny linky 322 a 360. Autobusy mezi Prahou a Jílovištěm (resp. Trnovou a Řitkou) jsou nově všechny označeny jako 318, v úseku Jíloviště – Mníšek pod Brdy je zřízena nová linka číslo 449. Tento stav platí dodnes.

jiloviste09

1. března 2014 - Solaris Urbino na lince číslo 318 v Jílovišti - Pavel Hypš

Autor: Pavel Hypš
Editace textu: Tomáš Slavětínský
Zdroje: web wikipedia.cz (Jíloviště, Kazín), web ropid.cz
Poslední aktualizace: 9. srpna 2014