HOLEŠOVICE

Holešovice-Bubny (německy Holleschowitz-Bubna) byly připojeny k Praze roku 1884 jako historicky první obec, která v době připojení nebyla městem. Hlavní část Holešovic leží v tzv. Pražském meandru Vltavy na jejím levém břehu a na návrší čtvrť Letná. Součástí je také ostrov Štvanice.

holesovice01

Jeden z pohledů z Holešovic – web agentura-v.cz

První dochovaná zmínka o Holešovicích pochází z roku 1228 v osobě vladyky Bohumila z Holešovic. Původně byla součástí vsi Holešovice i osada Holešovičky neboli Malé Holešovice na pravém břehu Vltavy, avšak ta byla od 16. století přičleněna k libeňskému panství.

holesovice02

Tramvajová linka číslo 3 projíždí Plynární ulicí – web agentura-v.cz

V roce 1850 byly Holešovice spojeny se sousední vsí Bubny a 8. listopadu 1884 byly Holešovice-Bubny jako VII. městská část připojeny k Praze. Teprve reformou pražských obvodů v dubnu 1960 byly Holešovice-Bubny oficiálně přejmenovány na Holešovice.

holesovice03

Vrbenského ulice, místo dnešní křižovatky Vltavská změněné k nepoznání – web agentura-v.cz

Před připojením ku Praze byla jediným veřejným dopravním prostředkem železnice. Doprava na trati, dnes označované číslo 091, byla zahájena roku 1850 v trase: Praha – Roztoky – Kralupy nad Vltavou – Vraňany. Železniční zastávka Praha-Bubny byla však vystavěna až roku 1866, v době připojení tratě číslo 120 na Kladno a Rakovník. Holešovická zastávka i nádraží vznikly až po připojení k městu.

holesovice04

Železniční zastávka Praha-Holešovice před demolicí budovy – web agentura-v.cz

Dnes jsou v Holeešovicích umístěny dvě stanice pražské podzemní dráhy, metra, a to Vltavská a Nádraží Holešovice. Na území Holešovic zasahuje sedm denních tramvajových linek (1, 8, 12, 17, 14, 24, 25), čtyři noční tramvajové linky (51, 53, 54, 56), tři denní městské autobusy (112, 156, 201) a dva noční městské autobusy (505, 511). Linka číslo 156 z území Holešovic nikde nevyjíždí. V minulosti fungovala na Letné lanová dráha.

holesovice05

Bubenská ulice v Holešovicích – web agentura-v.cz

Autor: Pavel Hypš
Zdroje: web ropid.cz, web wikipedia.cz (Holešovice, Nádraží Praha-Bubny, Praha-Holešovice zastávka, Železniční trať Praha-Rakovník, Železniční trať Praha-Vraňany-Děčín)
Poslední aktualizace: 10. května 2015