DŘEVČICE

Obec Dřevčice se nachází v okrese Praha-východ, kraj Středočeský, zhruba 17 km severovýchodně od centra hlavního města Prahy a 3,5 km jihozápadně od Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi. Hranice hlavního města Prahy, ve Vinoři, je vzdálena necelé 4 km.

drevcice01

20. listopadu 2014 – Zvonice při silnici do Brandýsa nad Labem – Pavel Hypš

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1052. Zástavba obce Dřevčice původně vznikla v jižním okolí tvrze, posléze jako rozšířená zástavba, jejíž základem byl ústřední prostor návsi v okolí kostela svatého Bartoloměje. V dnešní podobě se jedná o raně gotický kostel, naposledy upravený v 18. století.

drevcice02

 20. listopadu 2014 – Dnešní stav kostela svatého Bartoloměje – Pavel Hypš

Železniční trať ani stanice na území obce nejsou. Nejbližší železniční stanicí je Brandýs nad Labem ve vzdálenosti 2,5 km ležící na trati 074 z Čelákovic do Neratovic. V obci zastavují příměstské autobusové linky Pražské integrované dopravy číslo 367, 375 a 603, spojující Prahu a Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. První jejich předchůdce se zde objevil již 25. září 1920.

drevcice03

20. listopadu 2014 – Karosa Ares na lince číslo 367 v Dřevčicích – Pavel Hypš

Autor: Pavel Hypš
Zdroje: web drevcice.cz, web wikipedia.cz (Dřevčice), text DW o lince PID číslo 375
Poslední aktualizace: 5. března 2015