DAVLE

Městys Davle se nachází na soutoku řek Sázavy a Vltavy, 22 km jižně od centra Prahy, v okrese Praha - západ, ve Středočeském kraji. Žije zde přibližně 1300 obyvatel. Vzhledem ke své poloze je oblíbeným výchozím místem pro turistické výlety.

davle1

22. dubna 2013 – Pohled na Davli z protější osady Oleško – Pavel Hypš

První zmínka o Davli je spojována se založením benediktinského kláštera svatého Jana Křtitele, který založil na vltavském ostrově svatého Kiliána český kníže Boleslav II. Přestože je osada Davle pravděpodobně staršího původu než klášter, považuje se rok 999 za rok, kdy lze poprvé historicky prokázat její existenci.

davle2

3. srpna 2014 - Davelský ostrov - Pavel Hypš

Archeologické výzkumy dokládají vydrancování davelského kláštera roku 1381, požár roku 1403 a další drancování i požár během husitských válek, po kterých se roku 1444 propadla chrámová klenba. Poslední komunita mnichů odešla roku 1517.  Základy kláštera jsou dodnes v zemi patrné.

davle3

3. srpna 2014 - Zbytky davelského kláštera jsou patrné i od silnice - Pavel Hypš

Obec se dělí na tři části. Samotná Davle je spojena s osadami Libřice na pravém břehu Vltavy v ústí Záhořanského potoka, osadou Račany na vyvýšenině západně od centra a lokalitou svatého Kiliána v jižní části obce. Stavebně odděleně pak stojí části obce Sázava a Sloup.

davle4

 22. dubna 2014 – Iveco Crossway na lince číslo 314 vyjíždí ze Sloupu – Pavel Hypš

Podél pravého břehu Vltavy a Sázavy vede železniční trať číslo 210, tzv. Posázavský pacifik, z Prahy do Čerčan. Jedná se o jednokolejnou regionální trať, v úseku Skochovice - Davle - Jílové u Prahy byla doprava zahájena 1. května 1900. K nádraží se místní dostávali přívozem, most byl dokončen v srpnu 1905. V roce 1968 si zahrál jako „most u Remagenu“ ve stejnojmenném filmu.

davle5

 13. července 2014 - Davelské nádraží - Pavel Hypš

Počínaje 9. prosincem 2007 je celá trať číslo 210 zařazena do systému Esko Pražské integrované dopravy pod označením S8. V úseku Praha - Davle platí plná integrace, tzn. uznávají se zde i papírové jízdenky integrované dopravy pro příslušný počet pásem.

davle6

3. srpna 2014 - Jednotka RegioNova na lince S8 přijíždí do stanice Davle - Pavel Hypš

V roce 1928 se můžeme v Davli setkat s poštovní autobusovou linkou číslo 1068 v trase: Davle, nádraží – Davle, poštovní úřad – Štěchovice – Slapy. Její provoz zajišťoval místní soukromý autobus a jezdily dva páry spojů denně. Již roku 1930 však z jízdních řádů mizí.

davle7

1928 – Jízdní řád linky 1068 – sbírka Poštovní muzeum Praha

V počátcích autobusového provozu ČSAD, roku 1951, do Davle zajížděly autobusové linky 01303 (Praha – Davle – Jablonná), 01304 (Praha – Zbraslav – Davle – Županovice) a 01305 (Praha – Davle – Slapy – Třebenice – Nový Knín). Druhá jmenovaná vzešla z původní linky Československých drah, která v této trase zahájila provoz 14. května 1931.

davle8

1951 – Jízdní řád linky 01304 – sbírka Národní knihovna Praha

Do roku 1954, bez vlivu na trasu, byly přečíslovány na 01103, 01104 a 01105. V tomto období k nim ještě přibývá dálková linka 01332, vedená v trase: Praha – Davle – Krňany – Netvořice – Chrášťany - Benešov.

davle9

1954 – Jízdní řád linky 1332 – sbírka Národní knihovna Praha

Do roku 1970 následuje další přečíslování, linky jsou označeny (dle pořadí v textu) jako 01144, 01145, 01146 a 01201. Objevují se nové linky 01124 (Davle – Petrov – Jílové u Prahy), 01148 (Praha – Davle – Štěchovice – Masečín), 01161 (Praha – Davle – Měchenice – Mníšek pod Brdy) 01162 (Praha – Davle – Krňany – Netvořice), 01167 (Praha – Davle – Slapy – Třebenice – Rabyně), 01170 (Praha – Davle – Slapy – Živohošť) a 01942 (Praha – Davle – Cholín – Sedlec).

davle10

 1970 - Jízdní řád linky 01124 - sbírka Pavel Hypš

Dne 1. ledna 2003 dosáhla do Davle síť Pražské integrované dopravy, a to linkou číslo 314 v trase: Praha – Davle – Mníšek pod Brdy. Od 1. července 2003 k ní přibývá linka číslo 444 (Davle – Jílové u Prahy), od 1. července 2004 pak linky číslo 338 (Praha – Davle – Pikovice), 361 (Praha – Davle – Nový Knín) a 390 (Praha – Davle – Rabyně).

davle11

22. dubna 2013 – Iveco Crossway LE jako linka číslo 390 v Davli - Pavel Hypš

Pro dopravní obsluhu Davle měla v minulosti velký význam i vltavská paroplavba. Její počátky se zde datují ke 28. červnu 1865. Prokazatelně v roce 1925 zde měla zastávku páteřní linka číslo 601, vedená v trase: Praha-Smíchov, Palackého nábřeží - Braník - Hodkovičky, pivovar - Malá Chuchle - Velká Chuchle - Modřany - Zbraslav, Závist - Jarov - Vrané nad Vltavou - Měchenice - Davle – Štěchovice. Dnes sem ve shodné trase jezdí turistické parníky Pražské paroplavební společnosti.

davle12

13. července 2014 - Parník Vltava u davelského přístaviště - Pavel Hypš

Autor: Pavel Hypš
Editace textu: Tomáš Slavětínský
Zdroje: jízdní řády poštovních autobusů z let 1925, 1928 a 1930 (sbírka Poštovní muzeum Praha), jízdní řády autobusových linek ČSAD z let 1951, 1952, 1954 (sbírka Národní knihovna Praha) a 1970, web wikipedia.cz (Davle, Klášter Ostrov)
Poslední aktualizace: 4. srpna 2014