ĎÁBLICE

Ďáblice (německy Teufelstadt) jsou původně samostatná vesnice, která byla roku 1968 připojena k Praze. V současnosti je zde evidováno 64 ulic a 853 adres a žije zde přes tři tisíce obyvatel. Hlavní ulice se jmenuje Ďáblická.

dablice01

31. prosince 2015 - Původní ďáblická náves, dnes ulice U Parkánu, s projíždějícím autobusem linky číslo 103 - Pavel Hypš

Na území Ďáblic bylo nalezeno osídlení již z doby bronzové. První písemná zmínky však pochází z roku 1253, kdy místní statek vlastnil řád křížovníků s červenou hvězdou. Ďáblice se původně nazývaly Davlice, což bylo odvozeno od jména Davel.

dablice02

31. prosince 2015 - Dnes nepřístupný ďáblický zámek - Pavel Hypš

V Ďáblicích byl v roce 1953 postaven první pražský panelový dům, na adrese U Prefy 771/25. Autorem nového skeletopanelového systému T16 byl Miloslav Wimmer, který také patřil k prvním obyvatelům domu. Dům má tři podlaží (přízemí a dvě patra) a v nich 13 bytů 3+1.

dablice03

 31. prosince 2015 - Dnešní podoba prvního pražského panelového domu - Pavel Hypš

Podle Ďáblic se jmenuje sídliště Ďáblice, které však leží na území Kobylis v městské části Praha 8. Velký Ďáblický hřbitov leží na území Střížkova, stejně jako tramvajová smyčka Sídliště Ďáblice. Pozemky v severní polovině tohoto sídliště náležely do roku 1960 k Ďáblicím.

dablice04

 25. listopadu 2015 – Tramvajová a autobusová konečná Sídliště Ďáblice – Pavel Hypš

Nejstarší veřejná doprava do Ďáblic je doložena z roku 1913, kdy dopravce Bohumil Černý z Čelákovic provozoval autobusovou linku 1041 v trase: Praha – Karlín – Libeň – Kobylisy – Bohnice – Chabry – Ďáblice – Březiněves – Bořanovice – Líbeznice – Tůmovka - Byškovice – Libiš – Krauzovna - Mělník. Provoz přerušily válečné konflikty roku 1914.

dablice05

1914 – Jízdní řád linky 1041, vydaný již po přerušení provozu – sbírka Poštovní muzeum Praha

V průběhu dvacátých let zajišťovalo obdobnou linku, pod označením 913, ředitelství státních drah Praha-Sever. Doplněna byla soukromou linkou Autodopravní společnosti akciové (ASA) z Libně do Líbeznic.

dablice06

Zima 1928 – Jízdní řád linky ASA z Libně do Líbeznic – sbírka Poštovní muzeum Praha

Městská autobusová doprava začala do Ďáblic 29. dubna 1928, kdy sem byla prodloužena z Bohnic linka C, předchůdkyně dnešní linky číslo 102. Kvůli zpřehlednění sítě byl 29. Března 1931 úsek z Kobylis do Ďáblic oddělen na samostatnou linku E, ze které později vznikla dnešní linka číslo 103.

dablice07

11. října 2011 – Karosa Citybus na lince číslo 103 v Ďáblicích – Pavel Hypš

Tangenciální městská linka číslo 202 se objevila v Ďáblicích 5. září 1977, kdy vyjela v trase: Sídliště Bohnice – Odra – Čimice – Dolní Chabry, MNV (dnes přibližně Spořická) – Kostelecká (dnes Ďáblice) – Nádraží Čakovice – Čakovice, Závod Jiřího Dimitrova (později Avia – sever, dnes Za Avií).

dablice08

11. října 2011 – Setkání linek pražské MHD číslo 103 a 202 v ďáblické zastávce U Spojů – Pavel Hypš

Žádný jiný dopravní prostředek, než autobus, v oblasti Ďáblic nenajdeme. Jak již bylo řečeno, tramvajové obratiště Sídliště Ďáblice, kde jsou nyní ukončeny denní linka číslo 10 a noční linka číslo 53, leží na katastrálním území Střížkov. Ze stejného obratiště vyjíždí do Ďáblic noční autobusová linka číslo 514.

dablice09

7. září 2011 – Noční autobusová linka číslo 514 v Ďáblicích – Pavel Hypš

Autor: Pavel Hypš
Zdroje: jízdní řády poštovních linek z vybraných let (sbírka Poštovní muzeum Praha), publikace Linky MHD v Praze 1829-1990 (Pavel Fojtík), web wikipedia.cz (Ďáblice), text dopravní webovky o lince číslo 202
Poslední aktualizace: 3. ledna 2016