ČERNICE u Mostu

Černice (německy Tschernitz) jsou místní část města Horní Jiřetín v okrese Most v Ústeckém kraji. Nacházejí se v nadmořské výšce 248 m, asi 1,5 km od Horního Jiřetína. V případě posunu územích limitů těžby hnědého uhlí by došlo k zániku obce.

cernice01

24. července 2014 – Černická náves – Pavel Hypš

První písemná zmínka o Černicích pochází z roku 1409. Před rokem 1848 byly Černice součástí lobkovického panství Nové Sedlo-Jezeří. Po roce 1850 se Černice staly osadou obce Nové Sedlo nad Bílinou (tehdy Novosedly) v okrese Chomutov, později byly osadou obce Albrechtice

cernice02

24. července 2014 – Původní pomník válečným obětem v němčině – Pavel Hypš

Ve 30. letech 20. století se Černice, poprvé za svou existenci, staly samostatnou obcí. Nevydrželo jim to ale příliš dlouho, už roku 1960 byly přičleněny k městu Horní Jiřetín. Touto změnou také došlo k jejich přesunu z okresu Chomutov do okresu Most.

cernice03

Mapa Černic z konce 19. století ukazuje pouze osadu s několika domky – web mapy.cz

Součástí obce je také osada Jezeří, ve které se nachází státní zámek. Založen byl v letech 1363 až 1365 pány z Ervěnic. K přestavbě do dnešní renesanční podoby došlo roku 1549. Dnes je přístupný veřejnosti.

cernice04

24. července 2014 – Pohled na zámek Jezeří z okraje Černic – Pavel Hypš

Do poloviny roku 1971 vedla nedaleko Černic železniční trať spojující Litvínov a Chomutov. Stanice pro osobní přepravu byly u Jezeří a v Horním Jiřetíně, přímo do Černic vedla nákladní vlečka k chemické továrně. Ke zrušení došlo kvůli rozšiřování dolu Československé armády a provoz byl nahrazen autobusy ČSAD.

cernice05

24. července 2014 – Pozůstatky kolejí v Černicích jsou patrné dodnes – Pavel Hypš

Z jízdních řádů pro rok 1952 je v Černicích doložena autobusová linka ČSAD 05502 (JIRKOV, NÁMĚSTÍ - Vysoká Pec – Kundratice, Místní národní výbor - Důl Koněv - Dřínov - Jezeří - Albrechtice - Černice - Horní Jiřetín, zbrojnice - Dolní Jiřetín, radnice - Důl Kvído I-II - Důl Zdeněk Nejedlý - Komořany - Důl president Beneš - DŮL KVÍDO III) a 05555 (ALBRECHTICE, MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR - Černice, hostinec - Černice, mlékárna - HORNÍ JIŘETÍN, HASIČSKÁ ZBROJNICE - (Dolní Jiřetín, Včela - Závod Centrum - Závod Kolumbus) - (Janov, elektrická dráha) - ZÁVOD RUDÝ SEVER - Hamr, místní národní výbor - LITVÍNOV, NÁMĚSTÍ). Druhá jmenovaná byla hned v následujícím roce přečíslována na 05235.

cernice07

1952 – Jízdní řád linky 05235 – sbírka Národníí knihovna Praha

Například roku 1985 zajížděly do Černic autobusové linky ČSAD 44200 (Chomutov – Jirkov – Albrechtice – Černice – Horní Jiřetín – Litvínov – Mariánské Radčice), 49510 (Janov – Horní Jiřetín – Černice – Albrechtice – Ervěnice) a 49670 (Litvínov – Janov – Horní Jiřetín – Černice – Albrechtice – Ervěnice – Holešice). V následujícím roce byly trasy linek shodné, do názvů černických zastávek však přibývá předpona „Horní Jiřetín,“.

cernice08

1985 – Jízdní řád linky 49510 – sbírka Pavel Hypš

Dnes do Černic zajíždí regionální autobusová linka soukromé dopravce Kavka číslo 572530 (používající zkrácené označení 530), jedoucí v trase: Litvínov, nádraží - Horní Jiřetín, požární zbrojnice - Černice, mlékárna - Černice - Černice, mlékárna - Horní Jiřetín, pošta - Jirkov, autobusové nádraží - Chomutov, Lipská.

cernice09

24. července 2014 – Mikrobus Iveco na lince číslo 530 v Černicích – Pavel Hypš

Prokazatelně již roku 1963 do Černic zajížděla městská doprava souměstí Most a Litvínov. Dnes jsou zde v provozu linka číslo 14 (Litvínov - Černice - Horní Jiřetín, celodenní provoz) a 28 (Záluží - Černice - Horní Jiřetín, provoz pouze podle směn v Chemopetrolu).

cernice10

24. července 2014 – „Dělnická“ linka číslo 28 v Černicích – Pavel Hypš

Autor: Pavel Hypš
Editace textu: Tomáš Slavětínský
Zdroje: jízdní řády ČSAD pro roky 1951, 1952 (sbírka Národní knihovna Praha), 1985 a 1986, web litvinov.sator.eu, web wikipedia.cz (Černice (Horní Jiřetín) a Jezeří (zámek))
Poslední aktualizace: 28. srpna 2014