ANDĚLSKÁ HORA u Chrastavy

Andělská Hora (německy Engelsberg) je vesnice, katastrálně spadající pod město Chrastava, která leží v okrese Liberec. Nachází se asi 2 km na jihozápad od Chrastavy. Je zde evidování 102 adres a trvale zde žije 267 obyvatel.

andelska01

30. října 2014 – Náves v obci Andělská Hora – Pavel Hypš

Na území obce částečně zasahuje přírodní rezervace Dlouhá Hora, ochraňující především bučiny s výskytem chráněných a ohrožených druhů rostlin. V centru obce se nachází kostel Panny Marie Sněžné.

andelska02

30. října 2014 – Kostel Panny Marie Sněžné - Pavel Hypš

Andělskou Horou prochází železniční trať číslo 089 z Liberce přes německou Žitavu a zpět do České republiky přes město Varnsdorf do obce Rybniště. Trať byla zprovozňována postupně mezi lety 1859 až 1876.

andelska03

30. října 2014 – Železniční zastávka Chrastava-Andělská Hora – Pavel Hypš

V jízdních řádech platných pro rok 1975 můžeme najít linku ČSAD 46070, která byla vedena v trase: Liberec, autobusové nádraží – Stráž nad Nisou – Chrastava, autobusové nádraží – Chrastava, Andělské Hora. Název zastávky je ovšem zavádějící – fyzicky se nenacházela v Andělské Hoře, ale na okraji města Chrastava. Do koncového úseku Chrastava – Andělská Hora zajížděly 3 páry spojů v pracovní dny. Nejpozději do roku 1985 přibývá ještě jeden pár spojů v pracovní dny večer.

andelska04

1. června 1975 – Jízdní řád linky 46070 – sbírka Pavel Hypš

Dnes tuto linku provozuje dopravce ČSAD Liberec linku 540071 v téměř shodné trase. Při cestě z Liberce už však linka nejezdí přes Stráž nad Nisou, nýbrž přes Krásnou Studánku. Do zastávky Andělská Hora jezdí 3 páry spojů ve dnech školního vyučování.

andelska05

30. října 2014 – Karosa C934 jako linka 540071 na rozhraní Chrastavy a Anděské Hory – Pavel Hypš

Mimo této linky zajíždí k železničnímu nádraží v Andělské Hoře ještě linka ČSAD Liberec, označená 540016. Jedná se o jakousi variantu liberecké městské linky číslo 16, která je však, na rozdíl od ní, vedena z Liberce do Kryštofova údolí přes Andělskou Horu. V provozu jsou pouze 4 spoje v pracovní dny a 2 spoje v neděli.

andelska06

30. října 2014 – SOR CN10.5 jako linka 540016 u železniční zastávky – Pavel Hypš

Od 1. září 2015 se počítá se zavedením minibusové linky jedoucí z Chrastavy přímo na náves v Andělské Hoře. Zastávka by měla být umístěna u „rybníčku“, v severní části návsi. V případě splnění  technických požadavků provozu bude linka vedena zkušebně ve čtyřech párech spojů v pracovní dny.

andelska07

30. října 2014 – Přibližné místo budoucí zastávky na andělskohorské návsi – Pavel Hypš

Od listopadu do prosince 2013, od března do června 2014 a od září do listopadu 2014, zavítala do Andělské Hory liberecká městská doprava kvůli rozsáhlé rekonstrukci hlavní silnice do obce Kryštofovo údolí. Jednalo se o odkloněné spoje linky číslo 16 (označené X16), které na objízdné trase obsloužily mj. zastávku Andělská Hora. I přesto, že jely i kolem andělskohorské železniční zastávky, zde zastávka zavedena nebyla.

andelska08

30. října 2014 – Náhradní linka X16 projíždí Andělskou Horou – Pavel Hypš

Na okraji obce najdeme unikátní dřevěný kabinový osobní přepravník zvaný transbordér. Slouží pro samoobslužnou dopravu přes řeku Lužická Nisa v místě, kde v srpnu 2010 povodeň smetla původní most. V provozu je od 10. října 2010, v roce 2014 prošel rekonstrukcí. Na opačném břehu se nachází zřícenina hradu Hamrtštejn a také železniční zastávka Machnín - hrad.

andelska09

30. října 2014 – Dřevěný transbordér s posádkou – Pavel Hypš

Autor: Pavel Hypš
Poděkování patří webu chrastava.cz za poskytnutí informací
Zdroje: web wikipedia.cz (Andělská Hora (Chrastava), Dlouhá Hora, Transbordér pod Hamrštejnem, Železniční trať Liberec - Rybniště), web idos.cz, jízdní řády ČSAD pro Severočeský kraj z vybraných let
Poslední aktualizace: 29. prosince 2014