Reklamní sdělení
Měj své vlastní webové stránky!https://www.pageride.comMít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S PageRide je můžete mít i Vy.
Tvorba webových stránekhttps://blog.pageride.comPoznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA.
E-shop snadno & rychlehttps://www.pageride.comSystém PageRide nabízí moderní e-shop s podporou on-line plateb.

ROUSÍNOV

Město Rousínov leží na úpatí jihovýchodní části Drahanské vrchoviny, 7 km severně od Slavkova a 25 km východně od Brna. Žije zde přes 5 tisíc obyvatel, kteří jsou většinou zaměstnáni v místním nábytkářském průmyslu. Ten se stal součástí soukromého sektoru podnikání díky privatizaci bývalých národních podniků. Místními částmi Rousínova jsou Čechyně, Královopolské Vážany, Kroužek, Slavíkovice, Rousínovec a Vitovice.

rousinov01

26. března 2014 - Sušilovo náměstí v Rousínově - Pavel Hypš

Dominantou centra města je římskokatolický filiální kostel sv. Máří Magdaleny, který byl postaven roku 1699 na místě, kde již v 15. století stála první stejnojmenná kaple.

rousinov02

26. března 2014 - Kostel svaté Maří Magdaleny - Pavel Hypš

Železnice pomyslně vstoupila do Rousínova v roce 1942, kdy se do té doby samostatná obec Slavíkovice připojila k městu. Právě v ní se totiž nachází železniční stanice Rousínov, která leží na trati číslo 300 (Brno - Rousínov - Vyškov - Ivanovice - Nezamyslice - Přerov). Provoz na ní byl zahájen 30. srpna 1869. Od prosince 2005 jsou rychlíky na této trati součástí IDS - JMK pod označením R7.

rousinov03

26. března 2014 - Nádražní budova v Rousínově - Pavel Hypš

V roce 2009 vznikla studie, podle které by mělo nádraží ve Slavíkovicích zaniknout. Je svou polohou příliš vzdálené od centra města a kvůli velmi nízkému využití jím většina vlaků pouze projíždí. Během let 2016 až 2019 bude na uvedené trati probíhat rozsáhlá rekonstrukce, jejíž součástí bude i její přeložka v Rousínově a také výstavba nového nádraží v ulici Československé armády. Pokud by nádraží vykazovalo vysokou frekvenci cestujících, bylo by do budoucna možné zavést osobní vlaky jezdící ve 30ti minutovém intervalu, podobně jako na jiných tratích IDS - JMK.

rousinov04

26. března 2014 - Jeden z mála spojů železniční linky R7, zastavující v Rousínově - Pavel Hypš

Poprvé se s autobusy na území města setkáváme v roce 1928, a to na soukromé lince: Olšany - Habrovany - Královopolské Vážany - Slavíkovice, nádraží Rousínov. Další linka zajišťující spojení s Brnem vznikla pravděpodobně ve 30. letech. Pokud pomineme linky s jedním až dvěma spoji během dne, patřili mezi významnější později vzniklé linky jezdící do Komořan, Slavkova a Vyškova.

rousinov05

26. března 2014 - Linka číslo 107 dopravce Tourbus projíždí ulicí Rudé armády - Pavel Hypš

K 19. prosinci 2005 byla veškerá regionální doprava, včetně železnice, začleněna pod IDS - JMK. Autobusové linky v Rousínově lze v tomto systému rozdělit do tří skupin:

·        107 meziregionální spojení Brna, Rousínova a Vyškova

·        602, 621 a 631 regionální spojení do Holubic, Komořan a Velešovic

·        730, 731 a 732 obsluha nejbližšího okolí města

V prosinci 2009 bylo slavnostně otevřeno nové autobusové nádraží, uvedené do pravidelného provozu až 4. ledna 2010.

rousinov06

26. března 2014 - Autobusy linek číslo 107 a 602 na autobusovém nádraží - Pavel Hypš

Městská autobusová doprava v Rousínově neexistuje i přesto, že pro spojení sedmi městských částí by mohla být vhodným řešením. Pouze po území města byla prokazatelně roku 1986 vedena linka číslo 67701 v trase: Garáže ČSAD - Náměstí - Rozcestí k železniční stanici - Slavíkovice. Ve stejném období bylo také na lince 67710 (Rousínov - Olšany) vedeno několik variant spojů jedoucích pouze po městě, a to v těchto trasách:

  • Železniční stanice - Náměstí - Královopolské Vážany - Vítovice
  • Železniční stanice - Náměstí - Rousínovec - Kroužek
  • Garáže ČSAD - Náměstí - Betonárna - Královopolské Vážany - Vítovice

rousinov07

1986 - Jízdní řád linky 67701 - sbírka Pavel Hypš

V období mezi roky 1988 a 1989 samostatná linka po Rousínově zaniká. Spoje do Slavíkovic jsou začleněny do linky 67690 (Brno - Olšany), jezdí ale stále odděleně od spojů ostatních. Tento stav , kromě číselných označení, vydržel pravděpodobně až do začlenění místní dopravy do IDS-JMK k 19. prosinci 2005. Čistě místní linkou se stala linka číslo 732. V trase Čechyně - Garáže ČSAD - Autobusové stanoviště - Rousínovec - Kroužek je v provozu celkem 14 spojů v pracovní dny. Jen jediný je však veden v trase celé, ostatní jsou ukončeny na autobusovém stanovišti, u garáží, nebo naopak garáže vynechávají.

rousinov08

26. března 2014 - Iveco Crossway LE na "městské lince" číslo 732 - Pavel Hypš

Doplněna je ještě linkou číslo 731 (Rousínov - Olšany), jejíž součástí jsou i "rousínovské" spoje do Vítovic a Slavíkovic. Od zavedení systému IDS-JMK v oblasti Rousínova byla dopravcem obou linek firma Optimalizace veřejné dopravy Hranice. Kvůli nespokojenosti s jejími službami bylo vypsáno předčasné výběrové řízení a od roku 2007 se dopravcem stal Vydos Bus se sídlem ve Vyškově, který již předtím v této oblasti zajištoval vybrané regionální linky.

rousinov09

Prosinec 2005 - SOR B9.5 dopravce OVD Hranice na náměstí v Rousínově - Pavel Dvořák, web seznam-autobusu.cz

Autor: Pavel Hypš
Editace textu: Zdeněk Liška
Zdroje: Knižní jízdní řády ČSAD Jihomoravského kraje 1986/1987, 1987/1988, 1989/1990, 1990/1991, web wikipedia.cz, web ids-jimk.cz
Poslední aktualizace: 12. května 2014