BENÁTKY NAD JIZEROU

Benátky nad Jizerou jsou město v okrese Mladá Boleslav. Žije zde přes 7 tisíc obyvatel. Město leží poblíž rychlostní komunikace mezi Prahou a Mladou Boleslaví. Historické jádro města je od roku 1990 městskou památkovou zónou.

benatky01

8. února 2015 - Celkový pohled na město, jehož centrum je na kopcích - Pavel Hypš

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1259. Městská práva byla přenesena ve 14. století ze Starých Benátek, které se s novým městem začaly postupně spojovat. Na přelomu 16. a 17. století zde na zámku na pozvání  od císaře Rudolfa II pobývali slavní hvězdáři Tycho de Brahe a Johannes Kepler

benatky02

8. února 2015 - Husovo náměstí - Pavel Hypš

Právě  těmto hvězdářům je věnována expozice benátského renesančně-barokního zámku, který tvoří dominantu města. V městské památkové zóně je další významnou památkou např. obecní dům od architekta Jiřího Krohy.

benatky03

8. února 2015 - Park u benátského zámku - Pavel Hypš

Oficiálně je dnes město členěno na pět částí, Benátky nad Jizerou I (Nové Benátky a Podolec), Benátky nad Jizerou II (Staré Benátky), Benátky nad Jizerou III (Obodř), Dražice a Kbel. Původně se jednalo o samostatné obce, sloučené postupně od roku 1944.

benatky04

8. února 2015 - Bývalý obecní dům u autobusové zastávky ve Kbelu - Pavel Hypš

Železniční trať ani stanice na území města nejsou. Nejblíže městu je železniční stanice Zdětín u Chotětova, ve vzdálenosti 4 km, ležící na trati 070 mezi Neratovicemi a Mladou Boleslaví. I proto se Benátky nad Jizerou staly jedním z prvních měst, kde byla na našem území zavedena oficiální autobusová linka. Dne 13. prosince 1910 zahájila provoz linka 1015 v trase: Chotětov, stanice severní dráhy – Chotětov – Zdětín - Nové Benátky – Staré Benátky – Jiřice – Vrutice – Lysá nad Labem - Lysá nad Labem, stanice severozápadní dráhy). Kvůli vypuknutí první světové války byl její provoz zastaven 28. července 1914.

benatky05

Autobus Laurin & Klement na Husově náměstí v Nových Benátkách – SOA Mladá Boleslav

Prokazatelně roku 1925 byla opět v provozu poštovní linka označená číslem 719 v podobné trase: Nové Benátky, poštovní úřad – Staré Benátky – Lysá nad Labem, poštovní úřad – Lysá nad Labem, nádraží. Do roku 1930 bylo obnoveno zastavování i v Jiřicích a Vrutici.

benatky06

1925 – Jízdní řád linky 719 – sbírka Poštovní muzeum Praha

Ve stejném období vyjížděla z Benátek ještě linka 720 v trase: Nové Benátky, poštovní úřad – Staré Benátky – Brodce nad Jizerou, poštovní úřad – Mladá Boleslav, hlavní nádraží – Mladá Boleslav, poštovní úřad – Kosmonosy, poštovní úřad.

benatky07

1925 – Jízdní řád linky 720 – sbírka Poštovní muzeum Praha

V průběhu dvacátých let provozovala pošta také přímé spojení s Prahou. V jízdním řádu platném pro zimu 1930 jsou spoje značeny jako linky 704 a 704a, v praxi šlo však o přímé spoje v trase: Praha-Vršovice, garáže – Karlín, Jungmannovo náměstí – Libeň, Palmovka – Vysočany, poštovní úřad – Kbely, úřad potravní daně – Vinoř, poštovní úřad – Podolanka – Dřevčice – Vrábí – Brandýs nad Labem, náměstí – Stará Boleslav, nádraží – Tuřice – Předměřice nad Jizerou, poštovní úřad – Staré Benátky, kovárna – Nové Benátky, poštovní úřad. Dne 26. března 1928 zahájila provoz na obdobné trase také autobusová doprava ČSD, pokračovala však ještě dále do Mladé Boleslavi.

benatky08

1930 – Jízdní řád linky 704a – sbírka Poštovní muzeum Praha

Prvními doloženými linkami ČSAD ve městě jsou roku 1951 trasy 01601 (Mladá Boleslav, automobilové závody – Benátky nad Jizerou I, náměstí – Praha; později 01261), 01612 (Mladá Boleslav, Stalingradské náměstí – Benátky nad Jizerou II, Na burse – Horní Slivno; později 01272) a  01641 (Benátky nad Jizerou I, náměstí – Jiřice / Předměřice nad Jizerou – Lysá nad Labem, nádraží; později 01861). První jmenovaná byla do roku 1954 zkrácena do trasy Mladá Boleslav – Benátky nad Jizerou, druhá jmenovaná byla v roce 1955 prodloužena do obce Krpy. Počet linek se neustále zvyšoval, například roku 1970 jich sem jezdilo již 15. V Benátkách nad Jizerou byla také umístěna provozovna závodu ČSAD číslo 110 Mladá Boleslav.

benatky10

1980 – Autobusové stanoviště v Benátkách nad Jizerou – sbírka Pavel Hypš

Dnes jezdí do Benátek nad Jizerou 14 regionálních autobusových linek, na kterých se podílí dopravci Arriva Střední Čechy (provoz Mladá Boleslav) a ČSAD Střední Čechy (provoz Brandýs nad Labem-Staré Boleslav). Nejčastějšími cíli zdejších autobusových linek jsou Mladá Boleslav, Praha, Bělá pod Bezdězem, Bezno nebo Mečeříž. Poslední dálková linka zajíždějící do Benátek nad Jizerou byla zrušena v dubnu 2017.

benatky11

26. února 2013 – Karosa C734 dopravce Transcentrum bus jako linka 260007 v zastávce Kbel – Pavel Hypš

.Od 2. července 2016 se staly Benátky nad Jizerou součástí Pražské integrované dopravy, ovšem pouze z malé části. Tehdy byly do tohoto systému dvě linky z Benátek do Lysé nad Labem, nesoucí nově označení 431 a 434. Od 26. března 2017 je linka číslo 434 vedena v nové trase z Benátek do Nymburka a v trase do Lysé nad Labem jezdí ještě linka číslo 442.

benatky12a

17. února 2017 - SOR C10.5 na lince číslo 434 nabírá cestující z benátského autobusového stanoviště – Pavel Hypš

Prokazatelně roku 1970 byly součástí linky 01692 (Mladá Boleslav – Benátky nad Jizerou – Krpy) „městské“ spoje jedoucí městem v trase: Kbel – Na burse – Hostinec Barborka – Hostinec u Čapků – Náměstí. Počet spojů se každým rokem zvyšoval a nejpozději v roce 1978 je v provozu samostatná linka 16921 v trase: Na burse – Kbel – Ovčín – Dražice – U Čapků – Náměstí. Dražice ani Kbel tehdy ještě byly samostatné obce, nicméně do roku 1988 se staly součástí města. Trasa této linky se v té době nijak nezměnila.

benatky13

1988 – Jízdní řád linky 16921 – sbírka Pavel Hypš

Dnes jsou obdobné spoje součástí linky 260010 dopravce Transcentrum bus z Benátek nad Jizerou do Mladé Boleslavi. Po městě má 6 zastávek, umístěných ve Starých Benátkách, Nových Benátkách a Kbelu. Tři spoje v pracovní dny jede pouze po území města, z Husova náměstí na Autobusové stanoviště.

benatky14

26. února 2013 – Karosa C734 na městském spoji linky 260010 projíždí Husovým náměstí – Pavel Hypš

Regionální autobusová linka 260940, jež do roku 2016 zajišťovala spojení do Lysé nad Labem, byla vedena vybranými spoji až do místní části Dražice. K integrování tohoto úseku do PID však nedošlo. Spoje jsou vedeny i nadále jako přímé, avšak v úseku z autobusového stanoviště do Dražic jedou jako "místní" linka 260940.

benatky15

17. února 2017 - SOR C10.5 na "místní" lince 260940 - Pavel Hypš

Autor: Pavel Hypš
Editace textu: Tomáš Slavětínský
Zdroje: jízdní řády poštovních autobusů z let 1914, 1925, 1928 a 1930 (sbírka Poštovní muzeum Praha), jízdní řády autobusů ČSAD Středočeského kraje z let 1954, 1955 (sbírka Národní knihovna Praha), 1970, 1973, 1974, 1978, 1988 a 1989, publikace Poštovní autobusy 1908 – 1914 (Petr Hoffman), web citybus.cz (ČSAD), web portal.idos.cz, web wikipedia.cz (Benátky nad Jizerou)
Text zveřejněn: 8. června 2015
Poslední aktualizace: 9. srpna 2017