Druhé nejzápadnější město Čech, ležící v západních Čechách v okrese Cheb, je domovem pro zhruba 13 tisíc obyvatel. V blízkosti je několik hraničních přechodů, přes které se můžete do Německa, které město obklopuje ze tří stran.

as01

10. září 2014 – Masarykovo náměstí v Aši - Sirka

Aš byla založena pravděpodobně v 11. nebo 12. století. První písemná zmínka o městě pochází z roku 1281, kdy bylo zastaveno římským králem Rudolfem Habsburským fojtu Jindřichovi z Plavna. Až roku 1775 došlo k připojení Aše k Čechám.

as02

4. února 2015 – Socha J.W.Goetha s ašskou radnicí v pozadí – Pavel Hypš

I přes dlouhou historii se v Aši nedochovalo příliš památek. Nejcennější památkou byl kostel Nejsvětější Trojice, který byl zničen při požáru roku 1960. V 70. letech 20. století byly téměř všechny historické domy v centru strženy a nahrazeny novými.

as03

4. února 2015 – Ašské muzeum na poštovním náměstí – Pavel Hypš

K Aši patří i 8 dříve samostatných okolních obcí: Dolní Paseky, Doubrava, Horní Paseky, Kopaniny, Mokřiny, Nebesa, Nový Žďár a Vernéřov. Mokřiny byly založeny Zedtwitzi někdy před rokem 1413, kdy jsou poprvé zmíněny v historických dokumentech.

as04

4. února 2015 – Příjezd do Mokřin od Aše po silnici 2. třídy číslo 217 – Pavel Hypš

Do Aše vede železniční trať číslo 148 z Chebu přes Františkovy Lázně až do Hranic v Čechách. Do Hranic zajíždí pouze jediný spoj denně. V Aši se nachazejí tří železniční stanice - Aš, Aš - město a Aš - předměstí.

as05

4. února 2015 – Jednotka RegioShark ve stanici Aš – Pavel Hypš

Nejstarší doloženou veřejnou dopravu v Aši najdeme v létě 1906. Aš s Podhradím spojoval poštovní svoz dostavníky, umožňující v omezené míře i přepravu lidí. Nejpozději do srpna 1914 získal číselné označení 1966. Roku 1928 je již zajišťována autobusem, pod číslem 1152.

as06

Masarykova třída v Aši s dostavníkem - sbírka Pavel Hypš

Ve stejném roce je doplněna ještě autobusovou linkou, označenou 2020, vedenou v trase: Aš, Bavorské náměstí - Aš, hotel Löw - Aš, kavárna Künzel - Aš, hotel Pošta – Scönbach u Aše (Krásná) – Neuberg (Podhradí) – Krugsreut (Kopaniny) – Grün (Doubrava) - Bad Elster (na území Německa). Roku 1930 je prodloužena od hotelu Löw k nádraží v Chebu.

as07

Autobusy odstavené na ašském náměstí Doktrora E. Beneše - sbírka Pavel Hypš

Po převzetí autobusové dopravy do režie národním podnikem ČSAD, roku 1949, je Aš obsluhována jedinou autobusovou linkou, označenou 04301. Prokazatelně 14. října 1950 je vedena v trase: CHEB, NÁDRAŽÍ - Cheb, náměstí - Františkovy lázně, městské sady - Horní Lomany - Antonínova Výšina - Poustka, rozcestí - Hazlov - Lipná, rozcestí - Nebesa, rozcestí - Aš, hostinec U Pospíšilů - Aš, Lidový dům - AŠ, NÁMĚSTÍ - Dolní Krásná – Podhradí - Podhradí, restaurce - PODHRADÍ, ZÁVOD OHARA – Kopaniny – DOUBRAVA.

as08

20. května 1951 – Jízdní řád linky 04301 – sbírka Autobus1195

Nejpozději do 7. října 1951 přibývá na lince jeden pár spojů, který jede směrem od Doubravy k Lidovému domu a Aši a dále k aššskému nádraží. Odtamtud po pauze vykonává stjnou cestu zpět. Už 18. května 1952 zrušen. Ke stejnému dni přibývá všem spojům směr Doubrava mezi zastávkami Lidový dům a Náměstí nová zastávka Místní národní výbor.

as09

1985 - Autobus Karosa ŠL11 na náměstí "u kina" - sbírka Pavel Hypš

Do roku 1961 je linka přečíslována na 03081. V této době jch všechny spoje zajíždějí na nádraží, zastávka u národního výboru je obousměrně a nově přibývá obousměrná zastávka u garáží ČSAD. V téměř shodné trase jezdí linka dodnes, pod označením 411110, zajišťovaná dopravcem Autobusy Karlovy Vary.

as10

10. září 2014 – SOR C12 jako linka 411110 u zastávky Kino - Sirka

V roce 1961 již najdeme v jízdním řádu i další linky ČSAD, spíše lokálního charakteru. První z nich, označená 03089, je vedena v trase: AŠ, MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR - Aš, náměstí - Aš, garáže ČSAD - Krásná - Smrčiny - Studánka, rozcestí - Studánka, hostinec - Pastviny, kulturní dům - PS útvar - Hranice, rybník - Hranice, návrší - HRANICE, HOTEL PRAHA – TROJMEZÍ. Ve shodné trase jezd dnes linka 411240 dopravce Autobusy Karlovy Vary, vybrané spoje z Aše pokračují přímo do Chebu.

as11

4. února 2015 – SOR C9.5 vypravený na linku 411240 v zastávce Aš, kino – Pavel Hypš

Dopravce Autobusy Karlovy Vary dnes provozuje z Aše také dvě mezinárodní linky. Dva páry spojů pracovní dny jsou vedeny na lince do německého města Selb, v letní sezóně pak jezdí ještě cyklobusová linka do lázní Bad Elster.

as12

4. února 2015 – Iveco First vypravené na linku Aš – Selb vjíždí do ulice Gustava Geipela – Pavel Hypš

Dálkovou linku do Prahy provozovaly dříve kromě dominantního dopravce Autobusy Karlovy Vary také soukromé firmy LENET trading z Karlových Varů a AZ BUS z Prahy. V letních měsícících vypravuje dopravce Autobusy Karlovy Vary z Aše také cyklobus do města Nejdek. Přímé dálkové spojení existovalo mezi roky 1981 až 2016 také s Plzní.

as13a

12. července 2015 - Mercedes-Benz Intouro na dálkové lince z Aše do Prahy - Pavel Hypš

Městská autobusové doprava v Aši zahájila provoz 1. května 1966. Za předchůdce místní dopravy je možné považovat dvě linky ČSAD, doložené z roku 1961, označené 03090 (AŠ, MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR - Aš, Lidový dům - (Aš, nádraží) - Aš, Stalingradská - Mokřiny - Horní Paseky , rozcestí – VERNÉŘOV) a 03091 (AŠ, MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR - Aš, nemocnice - Vernéřov, rozcestí - Dolní Paseky, rozcestí - DOLNÍ PASEKY). Všechny jejich zastávky leží dnes na katastrálním území města a většinu jich obsluhuje pouze městská doprava, konkrétně linka číslo 3.

as14

10. září 2014 – Iveco Daily jako linka městské dopravy číslo 3 v zastávce Kino - Sirka

Z roku 1981 je doložen provoz dvou městských linek, souhrnně označených 30940. Dne 1. září 1981 bylo na městské dopravě zavedeno mechanické odbavování jízdenek z předprodeje. Linka číslo 1 tehdy tvořila okruh po města, linka číslo 2 spojovala centrum a satelitní obec Krásná. Po roce 1990 byla linka číslo 2, jelikož obec Krásná se osamostatnila. Jako pozůstatek toho zůstává dodnes v provozu linka 411280, která pouze spojuje Aš a Krásnou, a po Aši má několik variant trasy s mnoha zastávkami.

as15

10. září 2014 – Iveco Daily jako linka 411280 v zastávce Kino - Sirka

Od 1. ledna 2006 se počet linek městské dopravy ustálil na tři. Linka číslo 2 je složena ze čtyř účelových spojů, určených především pro obsluhu základní školy a podniku Tosta. Linka číslo 3 vznikla ze spojů regionální linky 410260 (Aš – Vernéřov – Aš). Městskou dopravu zajišťují během dne postupně tři vozy, a linky jsou vedeny v těchto trasách:

  • 1: GARÁŽE - SÍDLIŠTĚ - Kino - (Střelnice / Tosta ředitelství - Janáčkova křižovatka - NEMOCNIČNÍ SÍDLIŠTĚ) - (Nemocnice - HŘBITOV TOČNA / Janáčkova křižovatka - Tosta ředitelství) - Lidový dům - Palackého (Z) - Chebská - (Mokřiny, rozcestí (T) - Mokřiny, škola (T) - Mokřiny (T)) - ŽELEZNIČNÍ STANICE
  • 2: ŽELEZNIČNÍ STANICE (T) - Chebská (T) - Lidový dům (T) - (TOSTA ŘEDITELSTVÍ (Z) / STŘELNICE (Z)) - ZDM - Prádelna Okružní - Železniční stanice město - Základní škola Okružní - Kvapilova potraviny - Krajka - Studentská - SÍDLIŠTĚ – KINO
  • 3: GARÁŽE - SÍDLIŠTĚ - KINO - (Střelnice - Lidový dům - ŽELEZNIČNÍ STANICE) - (Mokřiny (T) - Nový Žďár (T) - Nebesa (T) - Mokřiny, domky (T) - Mokřiny, škola (T)) - (Střelnice (Z) - Lidový dům (Z) - Železniční stanice (Z)) - (Mokřiny, rozcestí - 2. základní škola Hlávkova (T) / Tosta, ředitelství (T) - Janáčkova, křižovatka (T) - Nemocniční, sídliště (T) - Nemocnice (T) - Hřbitov, točna (T) - Vernéřov, rozcestí (T) - Dolní Paseky, rozcestí (T) - Dolní Paseky (T) - Vernéřov (T) - Horní Paseky (T) - Horní Paseky, rozcestí (T) - MOKŘINY, DOLNÍ MOKŘINY

as16

4. února 2015 – SOR C10.5 vypravený na linku MHD číslo 3 u ašského nádraží – Pavel Hypš

Na vrchu Háj u Aše se nachází lyžařský areál se dvěma vleky. Provoz na prvním byl zahájen roku 16. prosince 1968. Počínaje rokem 1983 je natažen až k rozhledně. Po revoluci se areál stal majetkem Sportovního klubu Boubín a začal chátrat. Až roku 2007 se podařilo vyjednat jeho prodej, a v roce 2011 byl zprovozněn nový vlek typu Tatrapoma H-80, dříve sloužící v Liberci.

as17

4. února 2015 – Lyžařský vlek na vrchu Háj – Pavel Hypš

Autor: Pavel Hypš
Zdroje: jízdní řády autobusů z let 1906 (sbírka Národní knihovna Praha), 1914, 1928, 1930 (sbírka Poštovní muzeum Praha), 1949, 1950, 1951, 1952, 1953 a 1961 (sbírka Národní knihovna Praha), kronika města Aš z let 1961 až 1973, 1978 až 1982, 1987 a 2006 (sbírka SOA Cheb), web idos.cz, web wikipedia.cz (Aš, Doubrava (Aš), Krásno, Městská autobusová doprava v Karlovarském kraji, Mokřiny (Aš))
Text zveřejněn: 11. března 2015
Poslední aktualizace: 13. srpna 2016