ADAMOV

Adamov je město v okrese Blansko, uvnitř Jihomoravského kraje. Nachází se 12 km severně od Brna, na soutoku Svitavy a Křtinského potoka v lesnatém údolí. V roce 2011 zde žilo přes 4 tisíce obyvatel. Mezi údolím a hlavní zástavbou je převýšení i 50 metrů.

adamov01

29. prosince 2014 – Členitý terén, typický pro celé město – Pavel Hypš

Historie Adamova je spojena s železářskou výrobou, jejíž kořeny zde sahají do roku 1360. Patrně od roku 1732 nesla osada jméno Adamov, a to podle Adama Josefa Lichtenštejna, majitele zdejších železáren. Od roku 1960 je Adamov začleněn do okresu Blansko a od 1. července 1964 povýšen na město.

adamov02

29. prosince 2014 – Železárny Adast, skrývající mimo jiné i zaniklý adamovský zámek – Pavel Hypš

Ve městě najdeme novogotický kostel svaté Barbory z roku 1857. Jeho součástí je Světský oltář, soubor figurálních plastik z 16. století, pocházející ze Zwettlu v Dolním Rakousku. Výraznou dominantou centra je zámek postavený v 18. století rodem Lichtenštejnů.

adamov03

29. prosince 2014 – Kostel svaté Barbory – Pavel Hypš

Díky kopcovitému terénu je město přirozeně rozděleno na dvě části. Jsou jimi kopce na obou stranách města, rozdělené železniční tratí. Na obou jsou velké panelová sídliště a většina cest vede pouze do údolí. Samotná sídliště jsou ještě dále rozdělena menší čtvrtě.

adamov04

29. prosince 2014 – Jedno z velkých adamovských sídlišť - Pavel Hypš

K velkému rozvoji Adamova a místních podniků došlo po roce 1849, kdy byla vybudována místní železniční trať, dnes označená číslem 260, vedoucí z Brna do České Třebové. V Adamově vlak zastavuje na dvou místech, a to nádraží Adamov a Adamov - zastávka.

adamov05

29. prosince 2014 – Nádraží budova v Adamově – Pavel Hypš

Adamov se stal jednou z prvních součástí Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Na lince S2 v trase: Brno - Adamov - Blansko byl provoz zahájen 1. ledna 2004. Od počátku zde byly integrovány i rychlíky, jejich samostatné označení R2 se používá od 9. prosince 2007.

adamov06

29. prosince 2014 – Jednotka RegioShark jako linka S2 v Adamově – Pavel Hypš

Zatím nejstaršími doloženým autobusovými linkami v Adamově jsou  z roku 1949 linky 10335 ADAMOV, NÁDRAŽÍ - ADAMOV, ŠKODOVY ZÁVODY - Josefov - Olomoučany, rozcestí - (Habrůvka, příhon) - Křtiny - (Rudice, rozcestí) - (Jedovnice, Újezd) - Jedovnice – KOTVRDOVCE) a 10336  (POD SVATOU KATEŘINOU - ADAMOV, ŠKODOVY ZÁVODY - Josefov - Olomoučany, rozcestí - Habrůvka, příhon - Křtiny (- HABRŮVKA) - Březina, rozcestí - Bukovina – BUKOVINKA). Roku 1951 byly přečíslovány na 10531 resp. 10532.

adamov07

20. května 1951 – Jízdní řád linek 10531 a 10532 – sbírka Národní knihovna Praha

Během průmyslového rozkvětu města v 70. letech sem jezdilo 8 regionálních autobusových linek a počty zaměstnanců místních továren převyšovaly počet zdejších obyvatel. Podle oblastních jízdních řádů z roku 1984 zde bylo v provozu osm autobusových linek:

·         60170: Adamov - Babice nad Svitavou

·         60190: Adamov - Babice nad Svitavou - Ochoz

·         61740: Adamov - Rudice - Jedovnice - Krasová - Senetářov - Ruprechtov

·         61800: Adamov - Jedovnice - Studnice

·         61810: Adamov - Ochoz - Brno

·         61820: Adamov - Habrůvka-Josefov - Křtiny - Habrůvka – Bukovinka

·         61830: Adamov – Jedovnice - Vysočany

·         67790: Adamov - Račice-Pístovice – Vyškov

adamov08

3. června 1984 – Jízdní řád linky 61740 – sbírka Pavel Hypš

Na přelomu tisíciletí, pravděpodobně kvůli krachu místních průmyslových velmocí dochází k výraznému úbytku přepravní nabídky a odkázání lidí na železnici. V provozu zůstává pouze linka do Vyškova.

adamov09

Autobus ČSAD poblíž zastávky Obchodní dům – sbírka Pavel Hypš

Autobus přes Račice-Pístovice do Vyškova se také jako jediný dočkal integrace do IDS-JMK, a to ke 28. březnu 2004 jako linka číslo 157. Částečně se obnovily zaniklé přepravní vztahy, jelikož byl pro linku číslo 157 zaveden garantovaný přestupní bod, a to v obci Křtiny (linka číslo 201 do Brna nebo Jedovnice a 216 do Habrůvky). Provoz zajišťovali dopravci ČSAD Vyškov (později Vydos Bus) a ČAD Blansko. Dnes zde působí již pouze ČAD Blansko. Jeden pár spojů v pracovní dny sice zajišťuje dopravce Tourbus z Brna, ten ale nejede do Adamova.

adamov10

29. prosince 2014 – Irisbus Midway jako linka číslo 157 u železniční stanice – Pavel Hypš

Ke kopcovitému terénu patří v Adamově již dlouhá léta také městská autobusová doprava. Prokazatelně roku 1984 byla provozována závodem Blansko národní podniku ČSAD Brno pod číslem 61841 v trase: Gottwaldova čtvrť točna - Gottwaldova čtvrť - Kolonka - Železniční stanice - Provoz 20 - Náměstí Práce - Obchodní dům - Horka - Horka točna. Stejný provoz je doložen i z roku 1988.

adamov11

3. června 1984 – Jízdní řád linky 61841 – sbírka Pavel Hypš

Od 1. července 2005 byla městská doprava začleněna pod systém IDS-JMK pod označením 215. Kromě změn názvů zastávek zůstala trasa linky městem shodná, u železniční stanice je nově zřízena zastávka také v točně. Dopravcem se stala autoškola Zdeňka Pernici z Kotvrdovic, o dva roky později vystřídána dopravcem ČAD Blansko.

adamov12

29. prosince 2014 – Karosa B932E jako městská linka číslo 215 v zastávce Obchodní dům – Pavel Hypš

Dlouhá léta zdejšímu provozu vládly městské vysokopodlažní autobusy Karosa, i přesto, že v okolí města i na lince číslo 157 již byla řada spojů garantovaně nízkopodlažní. Teprve v roce 2013 sem byl pořízen ojetý bezbariérový vůz Karosa Citybus a od roku 2015, po nákupu dalších dvou autobusů stejného typu, jsou všechny spoje garantovaně nízkopodlažní.

adamov13

11. srpna 2017 - Karosa Citybus na lince číslo 215 stoupá Smetanovým náměstí - Pavel Hypš

Výjimkou v nízkopodlažnosti jsou pouze dva spoje o víkendech. Jeden pár odpoledních spojů totiž nestíhá odjet jediný autobus, vypravovaný sem o víkendech, a tak sem přejíždí místo své adamovské přestávky regionální vůz z kurzu 157/1. Jedná se o spoje v 15:40 točny Adamov III a 16:06 z točny Horka.

adamov14a

13. října 2018 - SOR C10.5 na lince číslo 215 během přestávky v točně Horka - Pavel Hypš

Specifickou dopravu v Adamově tvoří ještě místní veřejný výtah. Spojuje postupně spodní část ulice Sadová, ulici Komenského (kde je umístěna zastávka městského autobusu Horka) a sídlištní celek ve vrchní části ulice Sadová. Vzhledem k jeho poloze a označení je však používán téměř výhradně místními.

adamov14

11. srpna 2017 - Celkový pohled na kontrukci výtahu - Pavel Hypš

Autor: Pavel Hypš
Zdroje: jízdní řády ČSAD Jihomoravského kraje z let 1984, 1986,1988 a 1989, web adamov.cz, web ceskatelevize.cz, web idsjmk.cz, web wikipedia.cz (Adamov, Železniční doprava v Integrovaném dopravním systému Jihomoravského kraje. Železniční trať Brno - Česká Třebová)
Text zveřejněn: 3. března 2015
Poslední aktualizace: 19. října 2018